Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Gènere i Polítiques d'Igualtat Logo del portal

1r curs

Crèdits totals: 60 | Optatiu: 60.

2n curs

Crèdits totals: 30 | Obligatori: 14, Optatiu: 16.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43384 Treball fi de màster 14 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 16 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
43368 Disseny i avaluació de polítiques des de la perspectiva de gènere 6 Optatiu Veure fitxa
43367 Economia i treball 6 Optatiu Veure fitxa
43376 Educació i co-educació 3 Optatiu Veure fitxa
43382 L'espai professional de l'agent d'igualtat 4 Optatiu Veure fitxa
43359 El sistema sexe / gènere com a principi d'organització social. La perspectiva no androcèntrica 5 Optatiu Veure fitxa
43374 El treball de les dones: dualisme vital i ocupació 6 Optatiu Veure fitxa
43360 Feminisme: teoria i praxi. Dones i ciutadania 7 Optatiu Veure fitxa
43364 Gènere i comunicació 6 Optatiu Veure fitxa
43362 Grups, xarxes i moviments de dones 6 Optatiu Veure fitxa
43370 Iniciació a la investigació 6 Optatiu Veure fitxa
43373 Instruments per al coneixement i la intervenció 6 Optatiu Veure fitxa
43380 La participació social de les dones 3 Optatiu Veure fitxa
43375 La salut de les dones 3 Optatiu Veure fitxa
43372 La situació de les dones en l'ordenament jurídic espanyol 6 Optatiu Veure fitxa
43363 Dones, migracions i interculturalitat 6 Optatiu Veure fitxa
43378 Dones i estat de benestar 3 Optatiu Veure fitxa
43365 Dones i salut 6 Optatiu Veure fitxa
43381 Planificació, disseny i avaluació de plans d'igualtat. Pressupost amb perspectiva de gènere 6 Optatiu Veure fitxa
43383 Pràctiques externes 6 Optatiu Veure fitxa
43377 Prevenció, detecció i tractament de la violència de gènere 6 Optatiu Veure fitxa
43371 Principi d'igualtat d'oportunitats. Polítiques i lleis d'igualtat 6 Optatiu Veure fitxa
43361 Relacions de gènere en la història 6 Optatiu Veure fitxa
43369 Tècniques d´investigació: opcions epistemològiques i metodològiques des d'una perspectiva feminista 10 Optatiu Veure fitxa
43379 Treball comunitari amb dones 6 Optatiu Veure fitxa
43366 Violències contra les dones 6 Optatiu Veure fitxa