Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Especialització en Intervenció Logopèdica Logo del portal

Intervenció logopèdica en casos d'afàsies

  • 12 de juliol de 2016
Home amb la boca tapada

L'afàsia és un trastorn del parla provocat per l'afectació d'aquelles àrees del cervell que intervenen en el llenguatge, la qual cosa dificulta la comunicació de les persones que la pateixen. 

Les persones d'avançada edat són més propenses a patir afàsies. Aquesta es pot presentar en diversos graus i la seua afectació varia segons la gravetat de la malaltia. Els símptomes més comuns són principalment tres:

  1. Desordre comunicatiu;
  2. Fragmentació del missatge;
  3. Impossibilitat de mantenir una conversa en condicions normals.

Com a conseqüència d'aquests símptomes, les persones afectades per afàsies solen tenir dificultats per a trobar la paraula que estan pensant, o són incapaces de processar frases complicades o paraules poc freqüents.

En l'afàsia global, la repetició o el llenguatge espontani són inexistents o es limiten a fragments sil·làbics i estereotipies
 

Tipus d'afàsia

Afàsia de Wernicke: dificultat per a comprendre el llenguatge oral, escrit i per a emetre sons; i errors en el llenguatge parlat, com parafasies fonèmiques (emeten sons o paraules de manera involuntària) i anomias (dificultat per a nominar persones, objectes o llocs).

Afàsia de Broca: es conserva en gran mesurada la comprensió, mentre que l'articulació del llenguatge pateix una deterioració. Els pacients que pateixen aquest tipus d'afàsia tenen dificultats oratòries, així com de lectura i escriptura.

Afàsia global: combina els símptomes de les dues afàsies anteriors. La repetició o el llenguatge espontani són inexistents o es limiten a fragments sil·làbics i estereotipies.

Afàsia anòmica: la comprensió auditiva és bona i es conserva part de l'expressió oral, però el llenguatge espontani fluid presenta anomias. Els pacients que pateixen aquest tipus d'afàsia tenen dificultats per a trobar la paraula exacta, per la qual cosa recorren comunament a circumloquis.

Font imatge: strokeassociation.org

Intervenció logopèdica

L'afàsia provoca complicacions en diverses destreses del llenguatge, com l'expressió, comprensió, lectura i escriptura, per la qual cosa sempre és recomanable acudir a un logopeda encarregat d'ajudar als pacients a recuperar les seues competències comunicatives afectades. En tota rehabilitació logopèdica s'han de tenir presents les següents recomanacions:

  • Conèixer quin és el procés danyat i quines habilitats lingüístiques conserva el pacient;
  • Familiaritzar-se amb el tipus d'afàsia;
  • Tenir present el grau de deterioració del procés.