Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Intervenció Psicològica en Àmbits Socials Logo del portal

Departament de Psicologia Social Temes d'Investigació
Prof. Isabel Balaguer

Processos psicosocials i motivacionals: en l’esport i l’escola i la seva relació amb el rendiment i el benestar. Promoció d’entorns positius

Prof. Sofía Buelga Adolescència i violència: assetjament escolar (bullying), violència virtual, ciberassetjament escolar (cyberbullying), ciber(violència) en les relacions de parella. Conductes de risc i ajustament psicosocial en l'adolescència i la joventut: perspectiva ecològica
Prof. Isabel Castillo Processos psicosocials de la pràctica d’activitat fisicesportiva i dels estils de vida dels adolescents. Promoció del benestar.
Prof. María Jesús Cava

Violència escolar: assetjament escola, bullying, rebuig entre iguals, identitat grupal, prevenció. Violència de parella en adolescents: variables personals, familiars, escolars i socials que s’hi relacionen.Programes intervenció potenciació autoestima y desenvolupament de recursos, millora convivencia escolar i programes de mediació entre iguals.

Prof. Consuelo Bernal

Processos psicosocials:Intel•ligència emocional, empatia i comunicació. Famílies amb xiquets i adolescents amb diversitat funcional.

Prof. Amparo Escartí Promovent el desenvolupament positiu: desenvolupament de l’empatia, desenvolupament de la responsabilitat personal i social, desenvolupament d’habilitats per la vida.
Profs. Lucia Llinares Mariam Benedito Psicologia oncológica Adopcions internacionals
Prof. Ismael Quintanilla Màrqueting de la intervenció psicosocial: Cooperació per al desenvolupament, prevenció del medi ambient (màrqueting ecològic). La comunicación (promoció) en la planificació de màrqueting social: Internet, ‘boca a orella’, novel.la gràfica amb contingut psicosocial
Prof. Javier Pons Desenvolupament comunitari: avaluació de necessitats, participació i sentiment de pertinença a comunitats.
Problemática social de l’adolescència: consum d’alcohol i altres drogues. Relacions intergrupals: Prejudicis, estereotips.
Prof. Jose Vicente Esteve Bandes Llatines, adolescents en conflicto amb la llei
Prof. Enrique Gracia Actituds socials cap a la violència domèstica; barris de risc i desordre social; xarxes socials, suport i integració social; socialització familiar: pràctiques i estils parentals, factors de risc
Prof. Marisol Lila Intervenció amb maltractadors; violència de Gènere: Col·lectius en situació de risc. Actituds dels professionals, altres àmbits d'intervenció. Formació de professionals, sensibilització i investigació. Avaluació de programes i instruments d'avaluació
Prof. Octavio Álvarez

Àmbit de la psicologia de l’esport: Esport i salut. Rendiment esportiu. Motivació. Lideratge. Àmbit dels cossos i forces de seguretat pública: Lideratge. Cultura organitzacional.

Departament de Psicologia Bàsica Temes d'Investigació

Profs. Mª Jesús López Latorre Ana D’Ocon

Processos psicològics i conducta antisocial: Joves delinqüents; joves violents; prevenció; intervenció; joves en risc social.
Prof. Laura Dolz Teràpia assistida per animals (TAA ): revisió conceptual i bibliogràfica. Aplicació de les TAA. Avaluació de programes de TAA. Avaluació observacional de la interacció animal-humà.
Prof. Enrique Carbonell Informes psicològic-jurídics: Efectes dels informes psico-jurídics en la pràctica professional i/o en els agents socials i jurídics.
Profs.
Paula Samper, Laura Dolz
Ana Tur
Intervenció psicològica en adopcions: Paternitat i maternitat adoptiva; avaluació i intervenció; problemàtica; factors de risc; adaptació; menors adoptats; assessorament i orientació; estratègies, claus i eines en la intervenció.
Profs.
Mª Ángeles Cerezo, Gemma Pons
Rosa Trenado
Agressió i Família: Maltractament infantil, interaccions familiars, anàlisis microsociales, interaccions primerenques mare-fill i qualitat de la inclinació infantil, pràctiques de p/maternitat competents, processos de ruptura familiar, impacto maltractament infantil
Prof. Mª Teresa Cortes Determinants psicosocials del procés adictivo: Avaluació; intervenció psicosocial en conductes adictivas; consum intensiu d'alcohol, sancions per tinença/consumo de drogues, botelló; nous patrons de consum de drogues; joves.
Prof. Mariano Chóliz Joventut i addiccions comportamentales: Addiccions tecnològiques; addicció al Joc; prevenció; emocions positives.
Prof. Manuel Martí Pensament i Interacció Social: Pensament moral; conducta prosocial; factors intervinents; responsabilitat social universitària.
Prof. Enrique Cantón Motivació, activitat física i salut amb persones depenents, motivació per a la conducta d'ajuda, processos emocionals en l'atenció i suport; dimensions de les emocions en l'acostament/allunyament a les tasques; intervenció amb cuidadors.
Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació Temes d'Investigació
Prof. Paz Viguer Optimització evolutiva en àrea personal i social en infància i adolescència; desenvolupament de la tolerància i promoció de la no-violència, de competències personals i socials com a recursos d'Optimització evolutiva; desenvolupament positiu en infància i adolescència.
Prof. Mª Dolores Gil Llario Sexualitat: Prevenció d'embarassos no desitjats, imatge corporal saludable, programes de prevenció i promoció de la salut sexual; sexualitat no saludable: cibersexo, compulsividad sexual, homofòbia, transmissió del VIH.
Prof. Adelina Gimeno Protecció familiar i desenvolupament personal: Inclinació i Resiliencia.
Profs Juan Carlos Meléndez, Alicia Sales Envelliment normal i patològic. Millora del benestar, afrontament i resiliència; aplicació de programes d'intervenció mitjançant reminiscència; memòria autobiogràfica; deterioració cognitiva lleu i demències.
Departament de Personalitat Avaluació i Trat. Psicològics Temes d'Investigació
Prof. Ángela Beleña Dona i salut. Violència interpersonal (de gènere, mobbing, bullying, assetjament sexual, adolescents: prevenció i intervenció. Víctimes i conseqüències psicopatológicas. Psicologia de la Salut. Personalitat. Aspectes clínics i socials.
Prof. Marisa García Merita Programes de formació d'educadors per a la Promoció del benestar i de la salut; estils de vida en l'adolescència.
Prof. Inmaculada Fuentes Rehabilitació cognitiva en l'esquizofrènia
Prof. Amelia Díaz Programes d'intervenció en cuidadors de persones depenents.
Departament de Psicobiologia Temes d'Investigació
Prof. Luis Moya Violència i empatia: aspectes psicobiológicos; estrès crònic i salut: poblacions de risc.
Prof. Sonia Martínez Trastorns de l'espectre autista (TEA). Perfil neuropsicológico de les persones amb TEA. Disseny d'estratègies de reducció de l'estrès en aquesta població i en la seva família.
Departament de Metodologia i Ciències del Comportament Temes d'Investigació
Prof. Pedro Hontangas Mesurament ipsativa. Procediments de control de la deseabilidad social i el falsejament de respostes en les proves de selecció de personal. Tests adaptatius informatitzats
Prof. Dolores Sancerni Noves tecnologies aplicades a la resposta educativa a la diversitat i a la formació al llarg de la vida