Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Crèdits del títol: 120

Crèdits obligatoris: 90

Treball fi de màster: 12

Pràctiques externes 18

Codi titulació: 2225

Cursos: 2

Tipus d'ensenyament: Presencial

Branca de coneixement: Ciències de la salut

Web específica del màster: www.uv.es/mastdrog

Places ofertes de nou ingrés: 20

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2022-2023]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Psicologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà

Universitats participants: Universitat de València

Comissió de Coordinació Acadèmica José Miñarro López (Co-director)
Carmen Manzanedo Pérez (Co-directora)
M. Carmen Arenas Fenollar
María Teresa Cortés Tomás
Javier Pons Diez
Marta Rodríguez Arias
Inmaculada Montoya Castilla
Emilia Molla Burriel (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: La drogodependència constitueix el principal problema per a la salut pública als països desenvolupats. El consum de drogues d’abús incideix sobre tota la població, i les il·legals tenen major prevalença en la població més jove, creant a tots ells incapacitat i gran morbiditat per al patiment de molt diverses patologies, entre les quals s’inclou la neuropsiquiàtrica; de la qual encara s’està molt lluny de conèixer quin paper pot representar la seua causa o desenvolupament. L’addicció és una malaltia crònica, recidivant, caracteritzada per la pèrdua del control sobre l’ús d’una substància per part del pacient. Aquesta substància (o conducta) passa a ocupar un lloc preeminent en la vida de l’individu, i afecta no solament l’equilibri normal de les seues funcions vitals sinó al paper homeostàtic de les seues conductes i el seu entorn, a través dels problemes generats pels comportaments que imposa la droga en l’individu. La demanda social i sanitària en drogodependències és afrontada per múltiples professionals (psiquiatres, psicòlegs, assistents socials, infermers, etc...) des d’especialitats més genèriques. No obstant això, la complexitat del maneig del drogodependent requereix una especialització que reculla una sola formació especialitzada amb un fort caràcter multidisciplinari. En el cas de la psicologia, el desenvolupament professional en l’àmbit de les drogodependències podrà afavorir una via prèvia d’especialització futura juntament amb diferents professionals, sobretot de ciències de la salut, que millorarà la projecció clínica i per tant les demandes professionals d’aquesta professió.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Programa de doctorat en Investigació en Psicologia i Programa de doctorat en Medicina

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Jose.Minarro@uv.es, carmen.manzanedo@uv.es