Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Qui pot fer el Màster DITPA?

Els estudiants i/o professionals que hagen acabat els seus estudis de grau o Llicenciatura en Psicologia, Medicina, i en altres titulacions en Ciències de la Salut i en Ciències Socials relacionades.

Requereix dedicació exclusiva?

No. Els cursos es duen a terme a la vesprada. La majoria de dilluns a divendres de 16h a 20h.

El Màster té programa d'intercanvi?

No. El màster no preveu, de moment, l'intercanvi d'estudiants dins del programa Erasmus i d'altres programes d'intercanvi internacional.

Quins aspectes es tenen en compte per a la selecció dels futurs estudiants?

Aquests aspectes es tenen en compte a l'hora de valorar la sol·licitud, però no és necessari complir tots els requisits.

 • La qualificació de l'expedient acadèmic i el currículum.
 • Disposar de coneixements bàsics en les àrees que es treballen en aquest màster. Per açò, entre els graduats i llicenciats es prendrà en consideració el fet que hagen cursat les optatives relacionades amb aquests continguts.
 • Experiència laboral relacionada amb les temàtiques del màster.
 • Vinculació / col·laboració en línies de recerca presents en el màster.
 • Tenir un nivell mitjà d'anglès parlat i escrit.
 • Es considera la motivació per a realitzar el màster atorgant 5 punts elecció primera opció; 2 punts segona opció; 0.5 tercera opció. La puntuació mínima d'accés al màster se situa en 10 punts (màxim que es pot obtindre 15 punts).

En cas que hi haja més sol·licituds que places disponibles, s'efectuarà una ponderació dels requisits de la següent manera:

 1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (matrícula 5 punts, notable 4 punts, aprovat 3 punts).
 2. Nota en les assignatures optatives relacionades amb els continguts del màster (matrícula 1 punt, notable 0,5 punts, aprovat 0,2 punts).
 3. Experiència laboral relacionada amb la temàtica del màster: 1 punt per cada any treballat.
 4. Vinculació en forma de beques de col·laboració: 1 punt per beca i any de gaudi.
 5. Títol d'anglès: B1 3 punts.
És presencial?

Si, és un títol oficial i les classes són presencials.

De quants crèdits com a mínim puc matricular-me?

30 crèdits, és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant.

Quant costa la matrícula?

42€ per cada crèdit.

On realitze la preinscripció?

En la web de la universitat, en Estudis de Postgrau.

El Màster pot ser 100% en línia?

El Màster no és online és presencial.

El títol emès és de Màster Oficial?

El títol emès és Oficial (és un Màster Verificat per la ANECA i la AVAP).