Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Qui pot fer el Màster DITPA?

Els estudiants i/o professionals que hagen acabat els seus estudis de grau o Llicenciatura en Psicologia, Medicina, i en altres titulacions en Ciències de la Salut i en Ciències Socials relacionades.

Requereix dedicació exclusiva?

No. Els cursos es duen a terme a la vesprada. La majoria de dilluns a divendres de 16h a 20h.

El Màster té programa d'intercanvi?

No. El màster no preveu, de moment, l'intercanvi d'estudiants dins del programa Erasmus i d'altres programes d'intercanvi internacional.

Quins aspectes es tenen en compte per a la selecció dels futurs estudiants?

Aquests aspectes es tenen en compte a l'hora de valorar la sol·licitud, però no és necessari complir tots els requisits.

  • La qualificació de l'expedient acadèmic i el currículum.
  • Disposar de coneixements bàsics en les àrees que es treballen en aquest màster. Per açò, entre els graduats i llicenciats es prendrà en consideració el fet que hagen cursat les optatives relacionades amb aquests continguts.
  • Experiència laboral relacionada amb les temàtiques del màster.
  • Vinculació / col·laboració en línies de recerca presents en el màster.
  • Tenir un nivell mitjà d'anglès parlat i escrit.

En cas que hi haja més sol·licituds que places disponibles, s'efectuarà una ponderació dels requisits de la següent manera:

  1. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (matrícula 5 punts, notable 4 punts, aprovat 3 punts).
  2. Nota en les assignatures optatives relacionades amb els continguts del màster (matrícula 1 punt, notable 0,5 punts, aprovat 0,2 punts).
  3. Experiència laboral relacionada amb la temàtica del màster: 1 punt per cada any treballat.
  4. Vinculació en forma de beques de col·laboració: 1 punt per beca i any de gaudi.
  5. Títol d'anglès: B1 3 punts.

És presencial?

Si, és un títol oficial i les classes són presencials.

De quants crèdits com a mínim puc matricular-me?

30 crèdits, és el nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant.

Quant costa la matrícula?

42€ per cada crèdit.

On realitze la preinscripció?

En la web de la universitat, en Estudis de Postgrau.

El Màster pot ser 100% en línia?

El Màster no és online és presencial.


El títol emès és de Màster Oficial?

El títol emès és Oficial (és un Màster Verificat per la ANECA i la AVAP).