Logo de la Universitat de València Logo Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències Logo del portal

Podran ser admesos al Màster en Investigació, Tractament i Patologies Associades en Drogodependències els/les llicenciats/ades i graduats/ades en Psicologia, Medicina, Farmàcia, Treball Social i Magisteri.
Els criteris per considerar en la selecció dels futurs estudiants seran:
- La qualificació de l’expedient acadèmic, fins a un 60%.
- Experiència laboral relacionada amb les temàtiques del màster, d'una duració mínima de sis mesos, fins a un 20%.
- Cursat optatives relacionades amb el Màster, fins a un 20%.

En cas que la demanda supere a l’oferta, s’efectuara una ponderació dels requisits de la manera següent:
1. Nota mitjana de l’expedient acadèmic (matricula 5 punts, notable 4 punts, aprovat 3 punts).
2. Nota en les assignatures optatives relacionades amb els continguts del màster (matricula 1 punt, notable 0.5 punts, aprovat 0.2 punts).
3. Experiència laboral relacionada amb la temàtica del màster: 1 punt per cada any treballat.
4. Vinculació en forma de beques de col•laboració: 1 punt per beca i any de gaudi.
5. Títol d’anglès: B1 3 punts.