University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

L'òrgan encarregat de realitzar l'admissió i d'avaluar els diferents currículums presentats serà la Comissió Acadèmica del Màster, que compta amb la següent composició:

BARONA VILAR, SILVIA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
CLEMENTE MEORO, MARIO E.
PDI-Catedratic/a d'Universitat
ESPLUGUES MOTA, CARLOS AURELIO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a Titulacio Master Oficial
GONZALEZ CASTILLA, FRANCISCO
PDI-Catedratic/a d'Universitat
Director/a de Departament
MARTINEZ GARCIA, ELENA
PDI-Catedratic/a d'Universitat
ESBERT TORRES, ENRIQUE
PAS-E. de Gestio Universitaria