University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

D'acord amb el que s'estableix en la Memòria de Verificació del Màster (punt 4.2.2. "Normes d'Admissió") per a accedir al Màster és necessari estar en possessió d'un títol universitari reconegut oficialment per l'Espanya en Ciències Jurídiques. Al costat d'això es permet l'accés als llicenciats en Criminologia, Ciències Econòmiques, en Administració de l'Empresa i en Ciències Polítiques, així com aquells/as estudiants provinents de graus o dobles graus en els quals, almenys un 50% dels coneixements obtinguts siguen jurídics.