University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

Avaluació d'assignatures

Les dates d'exàmens i el sistema d'avaluació apareix explicitat anualment, i amb antelació suficient, en les guies docents i en els seus oportuns annexos.