University of Valencia logo Logo Master's Degree in Law, Business and Justice Logo del portal

María Alejandra Elsitdié (l'Equador) defensa el seu TFM sobre ADR en el negoci del petroli i el gas

María Alejandra Elsitdié Pazos

El negoci de petroli i gas (O&G) continuen sent focus dels negocis internacionals més lucratius del món. Aquest flux econòmic productiu arrossega irremeiablement nombroses qüestions jurídiques i, en la pràctica, una important generació de problemes que les peculiaritats d'indústria impliquen.

21 july 2021

Títol: “La pertinència de l'ús de ADR per a la resolució de conflictes derivats d'incompliment de temes de compliance en el negoci de petroli i gas”

Autora: María Alejandra Elsitdié Pazos

Se sap que la indústria petroliera involucra un alt risc insitu, des de riscos menors, fins a riscos catastròfics, que poden ser comptabilitzats en els preus del negoci, inversió en mesures de protecció, desenvolupament de tecnologia, entre altres. No obstant això, existeixen diversos altres fronts que les empreses petrolieres han de prendre en consideració. És un sector amb enormes arestes que han de ser degudament controlades perquè el negoci funcione i el faça en termes de positivitat cap a l'empresa, però també cap a la ciutadania. D'ací la necessitat que existisca un comportament ètic i emmarcat jurídicament com a apropiat per al seu naixement, expansió i creixement.

En aquest fenomen de vigília de la conducta de les empreses, per a assegurar-se que els negocis es compleixen de manera justa, sense burlar la llei i sense cap conflicte d'interés, ha emergit amb una empremta tremenda la institució del compliance. Compliance es tradueix a l'espanyol com a compliment i es tracta justament d'una manera de referir-se al degut compliment de les regles vigents.

En el món de l'O&G, el tema del compliance és latent en tots els seus fronts i ha anat adquirint un paper protagonista en l'àmbit de les garanties degudes per al seu bon desenvolupament. Les raons d'aquest enorme interés pel compliance es troben en el fet que es tracte d'un negoci caracteritzat per la seua internacionalitat, la qual cosa obliga, per això, a assumir el respecte degut a totes les possibles regulacions dels diversos ordenaments jurídics en els quals de manera directa o indirecta es projecta el desenvolupament i explotació d'aquest sector.

El negoci ha desenvolupat diversos costums globals al moment de contractar, especificacions de seguretat i estàndards de qualitat. Tanmateix, això no ha pogut contindre la complexitat i serietat dels problemes jurídics.

Un dels grans eixos de complexitat que aproxima la possible solució dels conflictes que es generen en aquesta indústria és precisament que a l'hora de qüestionar i intentar resoldre els conflictes jurídics a través de via judicial, identifiquem un problema en la falta d'especialització d'un jutge comú.

D'aquesta manera, el model judicial en nombrosos països de Llatinoamèrica no és el més adequat per a resoldre aquesta tipologia conflictual, on els jutges no tenen especialitat adequada i en la seua majoria els sistemes judicials estan altament saturats, la qual cosa permet, per això reflexionar sobre que les parts necessiten una forma de resolució de conflictes que els done una eixida ràpida, econòmica i eficient.

Lluny de ser senzilla, la regulació i els protocols que es puguen incorporar en aquesta modalitat industrial per a defugir els possibles conflictes o, en el seu cas evitar-los, es nuen a la incorporació, cada vegada més ferma, del compliance. A l'ésser un tema que es regula amb normes molt específiques, moltes vegades extraterritorials o inclusivament de caràcter intern empresarial, ens trobarem davant un possible conflicte d'altíssima complexitat, per al qual els sistemes jurídics nacionals i el context internacional han d'estar preparats.

En atenció a l'exposat, es planteja la viabilitat de buscar altres mitjans diversos dels tribunals i se suscita -objecte d'aquest treball- la possibilitat de plantejar mètodes alternatius o complementaris de solució de conflictes que puguen plantejar-se en l'àmbit propi de la conflictivitat del negoci.

La realització d'aquest treball ha vingut en gran manera impulsada des d'aqueixa mirada alternativa o complementària de solució de conflictes per a una àrea jurídica en la qual les múltiples i asimètriques arestes que la componen bé faciliten l'emergència dels conflictes jurídics o bé fan complexa o augmenten la complexitat de la solució dels conflictes en seu judicial. Per tant, l'objectiu d'aquest treball és aprofundir sobre la comparació de l'aplicació de la justícia ordinària i els mètodes alternatius de solució de conflictes, per a determinar si el mètode més eficient per a resoldre conflictes derivats d'incompliments de compliance en els contractes d'O&G és l'ús de ADR.

Tags