Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Logo del portal

Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària

 

EXPEDIENTS ACADÈMICS I CERTIFICATS

Certificat acadèmic de notes.

Certificat de matrícula.

Certificat de taxes acadèmiques

ACCÉS I ADMISSIÓ

Preinscripció 

MATRÍCULA

Sol·licitud de matrícula a temps parcial

Anul·lació parcial de matrícula

Anul·lació de matrícula per força major

Sol·licitud de represa d'estudis

RECONEIXEMENTS I TRANSFERÈNCIA 

Sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdtis.

Directriu de la Universitat de València per al reconeixement de crèdits en estudis de màster.

TÍTOLS

Tancament d'expedient.

Sol·licitud de dipòsit del títol.

VALENCIÀ (CAPACITACIÓ)

Crèdits en valencià.  

TFM i PRÀCTICUM en valencià.

TFM (6 crèdits). Per acreditar que el TFM s'ha redactat i defensat en valencià, l'alumne/a haurà d'entregar en la secretaria del màster còpia dels primers 5 fulls del seu treball i vist‐i‐plau del tutor/a (segons model disponible a la web).

PRÀCTICUM (10 crèdits). L'alumne/a haurà d'entregar en la secretaria del màster còpia de la memòria de pràctiques redactada en valencià i vist‐i‐ plau del tutor/a(segons model disponible a la web).

TFM i PRÀCTICUM, vist-i-plau tutor/a.

Capacitació: Itinerari de docència en valencià.

Acreditació nivell C1

ALTRES TRÀMITS

Model de sol·licitud general

Devolució de taxes.

PRÀCTICUM

Trasllat d'expedient.

Autorització de domiciliació bancària.