Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Logo del portal

Treballs Fi de Màster

CURSOS  ANTERIORS
CURS  2020-2021

INSTRUCCIONS PER A L'ASSIGNATURA TREBALL FINAL DE MÀSTER:

Directrius per a l'assignatura TFM aprovades per la CCA el 9 de maig de 2018, modificades el 13 de maig de 2019

ANNEX I. Formulari tema TFM

ANNEX II. Sol:licitud de prórroga

ANNEX III. Formulari Inscripció TFM

ANNEX IV. Canvi de tema i/o tutor

ANNEX V. Canvi de títol

ANNEX VIA. Format de la memòria del TFM

ANNEX VIB. Portada de la memòria del TFM

ANNEX VIC. Bibliografía de la memòria del TFM

ANNEX VII. Solicitud de defensa i avaluació

ANNEX VIII (Estada d'Investigació). Informe del/la tutor/a acadèmic/a

ANNEX VIII (Prácticas en Empresa). Informe del/la tutor/a acadèmic/a

ANNEX IX. Rúbrica d'avaluació TFM

ANNEX X. Acta TFM

ANNEX XI. Final Project description and registration (Erasmus)

ANNEX XIIA. Memòria d'activitats (Estada d'investigació)

ANNEX XIIB. Memòria d'activitats (Pràctiques en Empresa)