Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Logo del portal

Recursos d'informació

Informació pública

La pàgina web pròpia del master conté la informació pública relativa a l'admissió, preinscripció i matrícula, així com la informació rellevant del curs acadèmic actual (calendari d'activitats i d'exàmens).

 

Informació interna del Màster

  • Llista de correu pròpia del Màster
    • Els estudiants, professors i personal tècnic i d'administració participants en el Màster, formen part d'una llista de correu (pròpia del Màster) que facilita la comunicació entre tots els membres.
  • Espai virtual propi del Màster
    • Els membres de la Comissió Acadèmica del Màster tenen a la seua disposició la carpeta pròpia del Màster, ccamuquv, que conté la informació relativa a les reunions d'aquesta comissió.
  • Aula Virtual
    • L'Aula Virtual de la UV permet la comunicació entre professors i estudiants, introduir materials i recursos docents, realitzar activitats d'avaluació contínua, comunicar les qualificacions, horaris de consulta o revisió, així com enviar i rebre notícies de caràcter urgent.

 

Recursos bibliogràfics

La Biblioteca de la Universitat proveeix accés a un gran nombre de revistes i publicacions científiques periòdiques, a moltes bases de dades de caràcter multidisciplinari i a un extens catàleg de llibres científics en format electrònic a través de l'aplicació “Trobes” del servei de biblioteques i documentació.

 

Altres recursos d'informació