Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Logo del portal

Recursos materials

Seminaris teòrics i altres activitats formatives en aula

La Facultat de Química disposa d'aules per a les activitats del Màster Universitari en Química, dotades amb els mitjans audiovisuals necessaris, (ordinador, canó de projecció i servei d'Internet).

 

Seminaris per a activitats tutorials

 • Seminari del Departament de Química Analítica
 • Seminari del Departament de Química Física
 • Seminari del Departament de Química Inorgànica
 • Seminari del Departament de Química Orgànica

 

Laboratoris

Els diferents departaments de la Facultat de Química i els instituts de Ciència dels Materials (ICMUV) i de Ciència Molecular (ICMol) disposen de laboratoris docents i de recerca on poder realitzar la matèria Estada d'Investigació (14 ECTS). Aquesta assignatura té un gran contingut experimental i l'estudiant s'integra en el grup de recerca del seu tutor. Serveix per a realitzar un treball de recerca dirigit al Treball de finalització de Màster de l'Itinerari Acadèmic o de Recerca, per la qual cosa es disposa de:

 • Laboratoris docents i de recerca del Departament de Química Analítica.
 • Laboratoris docents i de recerca del Departament de Química Física.
 • Laboratoris docents i de recerca del Departament de Química Inorgànica.
 • Laboratoris docents i de recerca del Departament de Química Orgànica.
 • Laboratoris de recerca de l'Institut de Ciència dels Materials (ICMUV).
 • Laboratoris de recerca de l'Institut de Ciència Molecular (ICMol).
 • Laboratoris del Servei Central de Suport a la Recerca Experimental de la UV (SCSIE), situats en el Campus.
 • Servei d'Informàtica de la Universitat (SIUV) (en el cas que el TFM fora de caràcter computacional).

 

Aules d'informàtica

 • Aules d'Informàtica de la Facultat de Química, per a classes presencials en les quals es requerisca l'ús d'ordinadors.
 • Sala d'ordinadors del Departament de Química Analítica, per a ús dels estudiants de Postgrau, amb connexió a Internet.
 • Sala d'ordinadors del Departament de Química Física, per a ús dels estudiants de Postgrau, amb connexió a Internet.

 

Biblioteca i sales d'estudi

 

Altres serveis generals de la UV

 • Servei d'Informació i Dinamització d'Estudiants (SeDI). Aquest servei té per objectiu prestar serveis d'informació, de dinamització i de formació als estudiants i estudiants de la UV i als futurs universitaris, així com a altres col·lectius vinculats en el món de l'educació.
 • Unitat de Qualitat. Aquesta unitat és responsable de coordinar i gestionar els processos d'avaluació i millora de la qualitat en la UV.
 • Assessoria d'orientació personal per a estudiants. Aquesta assessoria ofereix orientació i assessorament en qüestions psicològiques, sexológicas i psicopedagògiques. També pot oferir informació sobre les tècniques i el treball psicològic per a resoldre o superar un conflicte, i recursos per a facilitar el rendiment acadèmic.
 • Gabinet de salut del Campus.