Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Química Logo del portal

El principal objectiu del Màster Universitari en Química, és aprofundir en les quatre branques bàsiques de la química i aportar solucions conjuntes quan així ho requerisquen els problemes plantejats. Donat el caràcter general de les matèries que s'imparteix en el grau, sembla necessari assegurar una formació de nivell avançat, que s'adapte al ràpid ritme d'evolució de la ciència química i que contemple més concretament:
 
1. Proporcionar una formació avançada en química, que permeta al titulat abordar la resolució de problemes complexos de química, siga en l'àmbit de la recerca, siga en el de l'aplicació industrial.
2. Proporcionar la formació necessària per al desenvolupament d'una carrera professional en el sector industrial, tant en els aspectes d'aplicació als diversos àmbits de la indústria química com en les destreses necessàries i específiques, com les quals es refereixen a la gestió, com al control mediambiental, com a la gestió de la qualitat, etc.
3. Proporcionar la formació adequada a aquells estudiants que, cercant un desenvolupament professional en l'àmbit acadèmic i, fins i tot, desitjant prosseguir amb la realització d'una tesi doctoral, no troben en els estudis de màster que ja existeixen en la Universitat l'orientació necessària.