Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

1r curs

Coordinació: Lucía Sanus Vitoria
Crèdits totals: 60 | Formació bàsica: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34150 Àlgebra lineal i geometria I 12 Formació bàsica Veure fitxa
34151 Anàlisi matemàtica I 12 Formació bàsica Veure fitxa
34152 Estadística bàsica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34153 Física 6 Formació bàsica Veure fitxa
34160 Eines informàtiques 6 Formació bàsica Veure fitxa
34159 Informàtica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34148 Matemàtica bàsica 6 Formació bàsica Veure fitxa
34149 Matemàtica discreta 6 Formació bàsica Veure fitxa

2n curs

Coordinació: Luis Marco Montoro
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34155 Àlgebra lineal i geometria II 9 Obligatori Veure fitxa
34156 Anàlisi matemàtica II 12 Obligatori Veure fitxa
34170 Equacions diferencials ordinàries 9 Obligatori Veure fitxa
34168 Estructures algebraiques 6 Obligatori Veure fitxa
34161 Mètodes numèrics per a l'àlgebra lineal 6 Obligatori Veure fitxa
34154 Programació matemàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34164 Topologia 12 Obligatori Veure fitxa

3r curs

Coordinació: Adina Alexandra Iftimi
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 60.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34157 Anàlisi matemàtica III 9 Obligatori Veure fitxa
34162 Aproximació numèrica 6 Obligatori Veure fitxa
34169 Equacions algebraiques 6 Obligatori Veure fitxa
34171 Equacions en derivades parcials 6 Obligatori Veure fitxa
34167 Estadística matemàtica 9 Obligatori Veure fitxa
34165 Geometria diferencial clàssica 12 Obligatori Veure fitxa
34172 Modelització matemàtica 6 Obligatori Veure fitxa
34166 Probabilitat 6 Obligatori Veure fitxa

4t curs

Coordinació: Carmen Fernández Rosell
Crèdits totals: 60 | Obligatori: 30, Optatiu: 30.
Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34158 Anàlisi matemàtica IV 9 Obligatori Veure fitxa
34163 Càlcul numèric 9 Obligatori Veure fitxa
35008 Treball fi de grau en Matemàtiques 12 Obligatori Veure fitxa
Optativitat 30 Optatiu

Assignatures optatives

Codi Nom Crèdits Caràcter Guia docent, horaris, exàmens
34182 Ampliació d'equacions diferencials 6 Optatiu Veure fitxa
34174 Anàlisi harmònica 6 Optatiu Veure fitxa
34173 Anàlisi funcional 6 Optatiu Veure fitxa
34262 Física de l'atmosfera 4,5 Optatiu Veure fitxa
34180 Geometria diferencial 6 Optatiu Veure fitxa
34242 Mecànica I 6 Optatiu Veure fitxa
34244 Mecànica II 7,5 Optatiu Veure fitxa
34181 Mètodes numèrics avançats 6 Optatiu Veure fitxa
34177 Modelització estadística 6 Optatiu Veure fitxa
34178 Models d'investigació operativa 6 Optatiu Veure fitxa
34243 Oscil·lacions i ones 4,5 Optatiu Veure fitxa
35009 Pràctiques externes de matemàtiques 9 Optatiu Veure fitxa
34176 Teoria d'anells 6 Optatiu Veure fitxa
34175 Teoria de grups 6 Optatiu Veure fitxa
34245 Termodinàmica 7,5 Optatiu Veure fitxa
34179 Topologia diferencial 6 Optatiu Veure fitxa