Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

 

Atenció!

Si ets llicenciat en Matemàtiques o en Ciències i Tècniques Estadístiques

també tens un màster.

 

Resolució del 21 juliol 2015. BOE de 12 d'agost de 2015, pàgines 73.229-73.231(Matemàtiques) i 73.202-73.205(Ciències i Tècniques Estadístiques). Acord de Consell de Ministres pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior (MECES) del títol universitari oficial de Llicenciat en Matemàtiques i Llicenciat en Ciències i Tècniques Estadístiques.

 

En aquest acord s'indica que la titulació universitària de llicenciat en Matemàtiques o en Ciències i Tècniques Estadístiques es correspon amb el nivell 3 del MECES (nivell de Màster).

 

A partir d'aquest moment de publicació de l'acord es pot demanar el certificat de correspondència a:

 

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/gestion-titulos/estudios-universitarios/titulos-espanoles/correspondencias-titulos-meces.html

 

Això vol dir que tot llicenciat en matemàtiques o en ciències i tècniques estadístiques, un cop obtingut el certificat de correspondència, pot presentar com a mèrit en qualsevol convocatòria o concurs, no només tenir el títol de llicenciat, sinó també el corresponent a un màster.