Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

Presentació de la Facultat

Orígens de la Facultat de Ciències Matemàtiques   

 

La Facultat de Ciències Matemàtiques de la Universitat de València es va crear el dinou de setembre de mil nou-cents setanta-set per una Ordre Ministerial en la qual s'acordà de dividir l'antiga Facultat de Ciències de l'aleshores Universitat Literària de València en quatre facultats: Facultat de Ciències Químiques, Facultat de Ciències Físiques, Facultat de Ciències Matemàtiques i Facultat de Ciències Biològiques. Així mateix, els seus orígens es remunten a octubre de 1966, època de la creació de la Secció de Ciències Matemàtiques, en l'antiga Facultat de Ciències, situada en l'edifici núm. 13 de l'abans anomenat Passeig de València al Mar, que fins aleshores només disposava de Secció de Ciències Químiques i Secció de Ciències Físiques. El posterior naixement de la Secció de Ciències Biològiques, el progressiu increment en el nombre d'estudiants i l'imminent trasllat a l'actual Campus de Burjassot-Paterna van propiciar la divisió en les quatre facultats suara esmentades.

Posteriorment, amb l’ampliació del catàleg de titulacions a tota la Universitat, l’any 1999 es va ampliar l’oferta d’estudis de matemàtiques amb la titulació de segon cicle en Ciències i TècniquesEstadístiques.
 
A partir del curs 2010-11 comença la implantació dels plans d’estudis impulsats pel procés de Bolonya estructurats en graus i postgraus, de manera que la primera promoció d’egressades i egressats del nou Grau en Matemàtiques va completar els seus estudis l'any 2014. Aquest procés va implicar l'extinció tant de la Llicenciatura en Matemàtiques, pla d'estudis de l'any 2000, com de la Llicenciatura en Ciències i Tècniques Estadístiques, pla d'estudis de l'any 1999.
 


La Facultat de Ciències Matemàtiques   

 

La Facultat de Ciències Matemàtiques és un centre de la Universitat de València que té com a objectiu prioritari l'organització de l'ensenyament del Grau en Matemàtiques, així com la difusió del coneixement de la disciplina.

La Facultat es compon de personal docent i investigador (PDI), estudiants i personal d'administració i serveis (PAS).

Els coneixements es divideixen en àrees. Els departaments són les entitats universitàries que s'encarreguen d'organitzar i desenvolupar la investigació i els ensenyaments referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees afins. Cada professor s'integra en un departament en el qual du a terme la seua tasca docent i investigadora. A la Facultat de Ciències Matemàtiques hi ha adscrits els departaments següents:

  • Anàlisi Matemàtica
  • Estadística i Investigació Operativa
  • Matemàtiques


Hi ha altres departaments amb docència en les titulacions impartides a la Facultat i que no hi són adscrits; aquest són:

  • Astronomia i Astrofisica
  • Informàtica