Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Ciències Matemàtiques Logo del portal

Diari de treball, març i abril, de la nostra Facultat en temps del COVID-19.

  • 22 d’abril de 2020

La Facultat de Ciències Matemàtiques no s'ha aturat davant la situació excepcional generada per l'estat d'alarma a causa de la pandèmia del COVID-19.

Les nostres tasques, tant de gestió com docents, han continuat desenvolupant-se des del primer moment per tal de donar servei a tota la comunitat universitària.

Març 2020

 

Dissabte 14

Decret d'estat d'alarma.

Dilluns 16

Inici de la gestió online.

Dimecres 18

Webminar de l’eina Blackboard Collaborative (Bbc) per a equip Deganal i directors de Departament.

 

Elaboració de la proposta del pla de continuïtat en la Facultat.

Divendres 20

Webminar de l’eina Bbc obert a tot el professorat implicat en el Grau.

Dilluns 23

Inici de la docència no presencial.

Inici període de les propostes de TFG concertats

Dijous 26

Creació fòrum sobre docència no presencial.

Divendres 27

Videoconferència sobre pràctiques externes.

Reunió de seguiment amb la rectora i part de l’equip Rectoral.

 

 

Abril/2020

 

Divendres 3

Reunió de seguiment amb la Rectora i part de l’equip rectoral

Dimarts 7

Reunió de seguiment amb la Rectora i part de l’equip rectoral

Dissabte 11

Reunió de Vicerectorats d'estudis, professorat i qualitat per a compartir i comentar les directrius per a la modificació de guies docents i la seua adaptació a les conseqüències de l'estat d'alarma amb degans/as. 

Dijous 14

Reunió equip deganal amb representants del estudiants per a parlar sobre les addendes a les guies docents.

Assemblea de tot el professorat implicat en el grau per a parlar sobre les addendes a les guies docents.

Divendres 17

Reunió de seguiment amb la rectora i part de l’equip rectoral

Dimarts 21

Reunió de l'Equip de Coordinació del Grau en Matemàtiques.

 

 

Dimecres 22

Reunió virtual de la Comissió de pràctiques externes del centre.

Dijous 23

Reunió de la CAT, telemàtica, sobre addendes a les guies docents.

Dilluns 27 

Reunió de seguiment amb la Rectora i part de l’equip Rectoral.

Reunió de l'Equip de Coordinació del Grau en Matemàtiques.

Dimarts 28

Consell de Govern sobre: “CRITERIS ACADÈMICS D’ADAPTACIÓ DEL FORMAT PRESENCIAL AL FORMAT NO PRESENCIAL DE LA DOCÈNCIA I L’AVALUACIÓ EN LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19”

Dijous 30

Reunió de la Comissió de Professorat.