Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Medicina i Odontologia Logo del portal

Alumnat de nou ingres. Trámits de matrícula 2020-2021

Qui haja sigut admès en qualsevol titulació de la Facultat de Medicina i Odontologia, accedirà a l'aplicació d'automatrícula que es troba disponible en el Portal de Serveis de l´Estudiant de la Universitat de València.

La matrícula s'iniciarà el 29 de juliol i finalitzarà el 3 d'agost, havent de formalitzar la matrícula online en el dia i l'hora assignats. Si no es formalitza en aquest termini s'entendrà que renuncia a la seua plaça i s'oferirà a altres aspirants que estiguen en llista d'espera.

Les incidències o dubtes sobre aquest tema, seran ateses pel personal de secretaria mitjançant correu electrònic o via telefónica.

Pots consultar la teua cita de matrícula mitjançant la pàgina web de la Universitat de València a partir del 28 de juliol CITA MATRÍCULA

La matrícula online la pots realitzar des de qualsevol ordinador o dispositiu electrònic a partir de la cita. Per a açò hauràs d'accedir a l'aplicació de matrícula des del corresponent enllaç, disponible en la pàgina web de la Universitat de València: Portal de Serveis de l'Estudiant. Aquesta aplicació et permet fer tots els tràmits per formalitzar la matrícula del curs.

Abans d'omplir la matrícula hauràs de consultar en el web de la Facultat de Medicina i Odontologia els horaris de les assignatures per planificar amb antelació les teues preferències, tenint en compte que, com els grups tenen una capacitat limitada, és possible que no trobes plaça en alguna agrupació, per la qual cosa és convenient tindre alguna alternativa prevista. També cal veure en què llengua s'impartirà la docència (anglès -grup AR-, castellà -grup B o C- o valencià –grup V-).

En acabar la matrícula, obtindràs un usuari i contrasenya perquè pugues accedir als serveis de la Universitat, al Portal de l'Alumne, i al teu correu electrònic, on et comunicaran les dades de matrícula i posteriors notificacions.

 

Procediment Actuació Lloc Data Normativa/ +informació
Matrícula 1er curs Comprovació cita de matrícula Llista cites matrícula Des del 29 de juliol de 2020 --
Matrícula (només de forma telemàtica) Portal Serveis Estudiants UV Del 29 al 31 de juliol i 3 d'agost 2020 Manual d'ajuda
ACGUV 107/2017
Decret 170/2019 (Taxes)

Crides llista d'espera

Les crides no és faran de forma presencial

1ª Crida: 2 de setembre 2020
2ª Crida: 7 de setembre 2020
3ª Crida: 9 de setembre 2020

Matrícula 3 i 4 de setembre
Matrícula 8 de setembre
Matrícula 10 de setembre
Presentació de documentació Secretaria de la Facultat De l'1 al 18 de setembre 2020 Distribució de dates per cognoms
Emissió de carnet universitari Per determinar -- --

 

Més informació:
Recursos d’ajuda per l’automatrícula