University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Education Sciences Logo del portal

El Consell de Ministres aprova l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027.

  • September 14th, 2020
Image de la noticia

El Consell de Ministres ha aprovat l'Estratègia Espanyola de Ciència, Tecnologia i Innovació 2021-2027, que es concep com el marc de referència pluriennal, els objectius de la qual, són compartits per la totalitat de les Administracions Públiques amb competències en matèria de foment de la investigació científica, tècnica i d'innovació.

Links: