University of Valencia logo Logo Faculty of Philosophy and Educational Sciences Logo del portal

Memòria d'Investigació - Modificació dels terminis causat per l’estat d’alarma pel COVID19.

  • May 28th, 2020

Atès que la suspensió de terminis causada per l’estat d’alarma pel COVID19 finalitzarà el dia 31 de maig de 2020, aquest Vicerectorat, amb l’informe favorable de la Comissió d’Investigació reunida el dia 26 de maig de 2020, HA RESOLT els terminis per a la presentació de la Memòria d’Investigació.

Links: