Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE)

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (d'ara en avant SCSIE) és un servei general regulat en els Estatuts de la Universitat de València (art. 77 al 79, i disposició addicional 2a) que proporciona recursos científics i tècnics per a la realització d'assajos analítics, amb instal·lacions i equipament d'última tecnologia i d'avantguarda, a més d'assessorament tècnic amb un personal altament especialitzat i qualificat.

L'SCSIE està a la disposició de tota la comunitat universitària, de les institucions públiques i empreses privades, amb la finalitat de facilitar la innovació, la producció i la transferència de coneixements per a contribuir al desenvolupament econòmic i social en les diferents àrees d'investigació, tant bàsic com aplicada, la sanitat i la indústria.

Depén funcionalment del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de València.

En l'actualitat, l'SCSIE està situat al Campus de Burjassot-Paterna, i d'ell depenen diferents Unitats que s'han anat associant al mateix per instruccions dels diferents Vicerectors d'Investigació de la Universitat de València, com la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM), el Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM), i el Laboratori de Ciències Socials (Social·Lab) de la Facultat de Ciències Socials.

Breu ressenya històrica

Va ser creat per acord de la Junta de Govern de la Universitat de València, a l'octubre de 1993, la seua creació va tindre com a finalitat la d'aglutinar els diferents equipaments i serveis que es trobaven dispersos al Campus de Burjassot-Paterna, i que ja estaven donant suport als investigadors de la mateixa institució. En aquesta data es va aglutinar als serveis que funcionaven amb anterioritat d'Espectroscòpia i Microscòpia Electrònica.

Els Directors i Directores que han desenvolupat la seua labora a càrrec de l'SCSIE han sigut:

 • Miguel de la Guardia Cirugeda, catedràtic del Departament de Química Analítica.
 • Bernardo Celda Muñoz, catedràtic del Departament de Química Física.
 • Pedro Carrasco Sorlí, catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular.
 • M. Dolores Real García, catedràtica del Departament de Genètica.
 • Salvador Gil Grau, catedràtic del Departament de Química Orgànica.
 • Juan José Borrás Almenar, catedràtic del Departament de Química Inorgànica.
 • Eladio Barri Esparducer, Catedràtic del Departament de Genètica, de juny de 2020 fins a l'actualitat.

En la seua creació, el Servei comptava amb 9 tècnics repartits entre les Seccions de:

 • Ressonància Magnètica Nuclear (1 oficial de laboratori fix)
 • Difracció de Raigs X (1 tècnic mitjà contractat i 1 subaltern funcionari fix)
 • Espectrometria de Masses (1 tècnic superior contractat)
 • Seqüenciació de DNA i Proteïnes (1 tècnic mitjà contractat)
 • Microscòpia Electrònica (2 tècnics superiors fixos i un oficial de laboratori fix)
 • Administració (1 auxiliar administratiu)

En 1995 es va aprovar el Reglament de Règim Intern de l'SCSIE en el qual s'esmenta 6 Seccions:

 • Microscòpia Electrònica
 • Raigs X
 • Espectroscòpia Atòmica i Molecular
 • Ressonància Magnètica Nuclear
 • Espectrometria de Masses
 • Seqüenciació

En 1996 s'adscriu a l'SCSIE el Taller de Vidre Bufat, amb un tècnic especialista fix, i es vincula al mateix el Laboratori de Radioactivitat Ambiental.

A partir d'aqueix moment, el Servei va anar creixent, bé per adscripció de laboratoris ja existents o bé per la creació de noves seccions, amb la següent evolució:

1996 Adscripció del Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM).
Adscripció del Taller de Vidre.
1997 Adscripció de la Secció de Bioinformàtica.
1998 Creació de la Secció de Cultius Cel·lulars.
Creació de la Secció d'Hivernacle.
2000 Creació de la Secció de Xips de DNA.
2003 Creació de la Planta d'Aquaris Experimental.
2004 Adscripció de la UCIM a l'SCSIE.
Creació de la Unitat de Qualitat.
2005 Creació de la Secció de Proteòmica.
Creació de la Secció de Producció Animal, amb l'adscripció del Animalari de la Facultat de Farmàcia.
2011 Creació de la Secció de Genòmica, per fusió de Xips de DNA i Seqüenciació.
2015 Creació de la Secció de Micro Tomografia d'Emissió de Positrons (Micro-PET).
2016 Adscripció del Laboratori de Ciències Socials (Social·Lab).
Creació de la Secció d'Estadística.

Estructura

El Servei està situat al Campus de Burjassot-Paterna, i d'ell depenen diferents Unitats que s'han anat associant al mateix per instruccions dels diferents Vicerectors d'Investigació de la Universitat de València.

Està constituït actualment per 15 seccions que inclouen els següents serveis científic‐tècnics:

 • Ressonància Magnètica Nuclear
 • Difracció de Raigs X Pols
 • Difracció de Raigs X Monocristall
 • Espectrometria de Masses
 • Espectroscòpia Atòmica i Molecular
 • Microscòpia
 • Genòmica
 • Proteòmica
 • Taller de Vidre Bufat
 • Cultius Cel·lulars i Citometria
 • Planta Experimental d'Aquaris
 • Producció i Experimentació Animal (Animalari)
 • Producció Vegetal (Hivernacles)
 • Estadística

L'SCSIE a Burjassot-Paterna desenvolupa els seus serveis en diferents nuclis d'instal·lacions. La primera d'elles i més emblemàtica es troba en l'Edifici d'Investigació “Jeroni Muñoz”. (Dr. Moliner, 50 46100‐Burjassot ‐ València) on es troba l'Administració de l'SCSIE (Planta baixa), la Unitat de Qualitat (Planta baixa), la Unitat de Suport Informàtic (Planta baixa) i les Seccions de:

 • Ressonància Magnètica Nuclear (Semisoterrani)
 • Difracció de Raigs X Pols (Semisoterrani)
 • Difracció de Raigs X Monocristall (Semisoterrani)
 • Espectrometria de Masses (Semisoterrani)
 • Espectroscòpia Atòmica i Molecular (Planta baixa)
 • Microscòpia (Semisoterrani)
 • Genòmica (Planta baixa)
 • Proteòmica (Planta baixa)
 • Taller de Vidre Bufat (Planta baixa)
 • Cultius Cel·lulars i Citometria (5a planta)
 • Estadística (Semisoterrani)

La segona en la Facultat de Farmàcia on s'estan els espais de la secció de Producció i Experimentació Animal (Animalarios.

També al Campus de Burjassot-Paterna es troba un hivernacle de la secció de Producció Vegetal.

La quarta, és en la zona del Campus de Paterna on estan situats els Instituts d'Investigació i el Parc Científic de la Universitat de València on se situen, d'una banda, la secció de Planta Experimental d'Aquaris, i un altre Hivernacle de la secció de Producció Vegetal.

Respecte a les unitats associades a l'SCSIE, una de les principals es troba en les instal·lacions en la Facultat de Medicina i Odontologia (Unitat Central d'Investigació de Medicina, UCIM), amb un funcionament independent.

A més, també s'han assignat a l'SCSIE una sèrie d'estructures universitàries com són:

 • Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM) que dirigeix el professor Clodoaldo Roldán catedràtic del Departament de Física Aplicada, i que està situat en espais del soterrani -2 de l'edifici d'investigació “Jeroni Muñoz”.
 • Laboratori de Ciències Socials (Social·Lab), situat en la Facultat de Ciències Socials, al Campus de Tarongers.