Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental

Per a complir els seus fins, la Universitat de València oferix i posa a disposició de la societat, en particular de la valenciana, un servei de caràcter general, el SCSIE. Els seus objectius, són, entre altres, resoldre problemes relatius a: caracterització i anàlisi de matèries primeres, determinació estructural de substàncies i compostos orgànics i inorgànics, anàlisi de productes agroalimentaris, material transgènic, etc.

Què som?

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) és un servei general universitari. Depén funcionalment del Vicerectorat d'Investigació.

Què fem?

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental de la Universitat de València posa a disposició de la comunitat universitària i de la societat una sèrie de serveis cientifico-tècnics que, amb caràcter general, ajuda a resoldre problemes en distintes àrees de la investigació, sanitat i indústria.