Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Analitzador Elemental

Equip que realitza anàlisi de carboni, hidrogen, nitrogen, sofre i oxigen.

Anestèsia inhalatòria Matrx VMS SCIL. Sala immunodeprimits del animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Anàlisi estadística

La Secció d'Estadística disposa de personal qualificat expert en el maneig d’equips informàtics dotats amb softwares específics. El principal software utilitzat per a l’anàlisi de les dades és el software lliure R.

Balança analítica i de precisió monoplat

Balança analítica de precisió monoplat equipada amb “State-of-the-Art” precisió de mesura, repetibilitat, Carcassa estable de material d'ABS, amb pantalla LCD. Aplicacions: compteig, pesada percentatge, formació del valor mitjà. Total net. Interface RS 232 bidireccional. Calibratge extern, carcassa compacta i la seua excel·lent operabilitat des de pesar metalls a, comptar peces o treballar amb substàncies químiques i líquids.

Banyo maria analògic

Bany maria per a regular la temperatura del líquid de 5 °C a 110 °C.

Bioanalitzador d'Agilent

El Bioanalitzador Agilent 2100 és una plataforma basada en la tecnologia de microfluids dissenyada per a la determinació de la grandària, la quantificació i el control de qualitat del DNA i RNA mitjançant electroforesi en xicotets xips en un únic instrument. Els resultats s'obtenen en un curt espai de temps de manera automatitzada, directament en format digital.

La miniaturització dels instruments analítics ofereix nombrosos avantatges enfront de les tècniques convencionals. Entre elles, una millor precisió i reproducibilitat de les dades, temps d'anàlisis reduïdes, un mínim consum de mostra i una millor automatització i integració de fluxos de treball complexos.

Bioimpressora 3D

Bioimpressora 3D amb sistema de control de temperatura, controlador de dispensador d'aire i compressor d'aire per a materials plàstics.

Bomba peristàltica

Equip dissenyat per a manejar líquids generant un flux amb velocitat controlada.

Cabina d'alta seguretat microbiològica

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de cultiu amb nivell 1 de contenció biològica NCB1

Cabina de cultiu amb nivell 1 de Contenció Biològica (NCB1), en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, ventilació, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cabina de cultiu amb nivell 2 de contenció biològica NCB2

Cabina de cultiu amb nivell 2 de Contenció Biològica (NCB2), en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, ventilació, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cabina de cultiu estàndard

Cabina de cultiu estàndard en hivernacle tipus “venlo”, amb control de temperatura, humitat relativa, CO₂, il·luminació i reg a través del sistema de control i regulació integral de clima i reg Ridder Multima.

Cabina de flux laminar de seguretat biològica tipus IIA

Estan indicades per a la manipulació de mostres o productes biològicament patògens (fins a microorganismes de tercer grau de risc) assegurant la protecció d'aire estèril en la zona de treball, una alta protecció de l'operador i també del medi ambient.

Cabina de flux laminar

Cabina de flux laminar vertical OptiMair són útils per a micologia, microbiologia d'aliments, cultiu de cèl·lules vegetals i de mamífers, farmàcia clínica i protocols hospitalaris, sales blanques, indústria farmacèutica on es requereix protecció del producte.

Caixa d'interacció social per a ratolí

Equip dissenyat per a realitzar les proves d'interacció social en ratolins.

Caixa de preferència de plaça

Equip dissenyat per a realitzar l'avaluació automatitzada de la preferència de lloc condicionada i l'aversió en rosegadors.

Cambra climàtica

Cambra climatitzada amb 12 aquaris de cristall per a assajos fonamentalment de patologia amb organismes aquàtics.

Camp obert blanc i negre

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de camp obert.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Eppendorf

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Centrífuga refrigerada amb rotors - Heraeus

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Centrífuga refrigerada amb rotors – Gyrozen

Centrífuga amb rotors per a l'obtenció de pèl·lets cel·lulars.

Citòmetre d'imatge en flux - Imagestream

Un citòmetre d'imatge en flux és un dispositiu que combina citometria de flux i microscòpia per capturar imatges detallades de cèl·lules, permetent una anàlisi més completa de la seva morfologia i estructura.

Citòmetre de flux Separador Cel·lular ARIA FUSION

Separador Cel·lular equipat amb 6 làsers, cabina de Bioseguretat i extracció d'aerosols. Permet, en primer lloc, el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms, o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

A més, després de l'anàlisi, és possible separar i recollir subpoblacions d'interés de la mostra per a posteriors estudis.

Citòmetre de flux analitzador - BD FACSVERSE

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux analitzador - BD LSR Fortessa X-20

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

Citòmetre de flux analitzador FORTESSA

Citòmetre analitzador amb 5 làsers que permet el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

Citòmetre de flux analitzador VERSE

Citòmetre analitzador amb 3 làsers que permet el mesurament ràpid de paràmetres morfològics i funcionals d'un gran nombre de cèl·lules individuals suspeses al mig líquid. Per a això, les cèl·lules es marquen inicialment amb anticossos conjugats amb fluorocroms o sondes fluorescents que s'uneixen a proteïnes situades en la superfície o dins de la cèl·lula. La llum dispersada i la fluorescència emesa pels marcadors en passar les cèl·lules, una a una pels diferents làsers, permet mesurar simultàniament característiques estructurals i diversos paràmetres en cadascuna d'aquestes cèl·lules.

Citòmetre de flux separador

Equip que determina i quantifica la fluorescència de sondes fluorescents unides a diferents parts tant de cèl·lules eucariotes com procariotes, orgànuls, proteïnes. La fluorescència emesa és recollida en diferents filtres delimitats a una longitud d'ona determinada. La quantificació de la fluorescència està associada amb el paràmetre cel·lular que s'està mesurant, generant resultats quantitatius com la intensitat de fluorescència, percentatge de poblacions cel·lulars, compteig del nombre de cèl·lules/ML.

L'equip posseeix un sistema de separació cel·lular permetent la separació física d'una determinada població amb diferents nivells de puresa. Permet la separació en condicions d'esterilitat.

Citòmetre físic W8

El citòmetre físic W8 es basa en una innovadora tecnologia de flux, que permet el mesurament de les propietats físiques de mostres biològiques esfèriques mitjançant una combinació d'anàlisi gravimètrica i dimensional. Aquest nou enfocament inclou l'anàlisi de cèl·lules en 3D, particularment esferoides i organoids, obtenint informació dels següents paràmetres: densitat, pes, ràdio i les seues derivades. El citòmetre permet la separació, en condicions d'esterilitat, de les poblacions analitzades.

Comptador automàtic de cèl·lules

Llig i reprodueix el comptatge total de cèl·lules i realitza una correlació de cèl·lules vives/mortes en un sol pas. Obtenció de resultats en 30 segons.

Comptador proporcional de flux de gas de baix fons

Un comptador proporcional és un detector de partícules ionitzants. El seu funcionament es basa en la ionització produïda en les partícules per un camp elèctric intens que travessa el volum de detecció gasós. Tots dos tipus de radiacions poden mesurar-se de manera simultània tenint en compte que una partícula alfa produeix, en travessar un mitjà material, una major ionització específica que una partícula beta de la mateixa energia.

Cromatògraf de gasos-masses, GC-MS

Cromatògraf de gasos amb detector d'espectrometria de masses de quadrupol simple, GC-MS, aplicant l'anàlisi de compostos volàtils.

DXA analitzador de composició corporal per a animals del laboratori

Inalyzer (MEDIKORS INC.) és un analitzador de composició corporal per a animals de laboratori mitjançant l'ús de DXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) amb tecnologia FAM BEAM 2 que utilitza un doble model d'imatge DR i DXA. Aquest instrument proporciona resultats precisos de contingut i densitat mineral, òssia, composició corporal (BMC, FAT, LEAN) d'animals de laboratori, en unitats de 0,001g sense dissecció, permetent l'avaluació en sèrie de diversos animals de laboratori després d'aplicar anestèsia.

Detectors de centellege líquid

Utilitzen la propietat d'uns certs materials d'emetre llum quan les seues e- lliures produeixen excitacions que més tard es desexciten després del pas de la radiació ionitzant. La llum emesa es transforma en un senyal elèctric i és posteriorment mesurada mitjançant un fotomultiplicador.

Difractòmetre de Raigs X de Monocristall

Difractòmetre D8 Venture és un sistema de determinació estructural de monocristalls 3-D. El sistema cobreix totes les aplicacions típiques d'un monocristall en química orgànica i inorgànica, química de l'estat sòlid i òrgan-metàl·lics, així com mineralogia i farmàcia. Es pot configurar per a investigacions de densitat d'electrons a temperatura ambient o a baixes temperatures, investigacions de transicions de fase o estudis d'alta pressió. A més permet fer tots aquests estudis amb dues radiacions; Mo o Cu. Obtingudes a través de dues microfonts i les seues òptiques associades. El detector PHOTON 100 amb tecnologia CMOS, Il·luminació de llum freda i vídeo –microscopi d'HD.

Ecògraf

Un ecògraf és un aparell de diagnòstic utilitzat per a realitzar ecografies o ultrasons. Les ones sonores d'alta freqüència generen seqüències d'imatges d'òrgans i formacions dins del cos.

Equip Automàtic de Determinació de Punts d'Inflamació

Equip que determina la temperatura més baixa a la qual s'emet suficient vapor per a formar una mescla inflamable en l'aire a la pressió atmosfèrica estàndard.

Equip d'anestèsia i monitoratge per a rosegadors

Equip d'anestèsia de baix flux per a rata i ratolí.

Equip d'anestèsia inhalatòria Cibertec Quiròfan gran animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip d'anestèsia inhalatòria Cibertec

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip d'anestèsia inhalatòria Panlab Quiròfan xicotet animalari

Equip que permet la inducció i el manteniment dels rosegadors sota un pla anestèsic per a la realització de procediments quirúrgics. L'anestèsia ha de complementar-se sempre amb un adequat protocol analgèsic.

Equip d'imatge multimodal no invasiva preclínica-IVIS

L'IVIS Lumina X5 combina un sistema d'imatges d'alt rendiment de fluorescència i bioluminescència amb un sistema de raigs X 2D d'alta resolució.

Equip de cromatografia LC-MS i GC-MS (UHPLC/GC-MS-Q-TOF) Bruker IMPACT II

Equip que determina quantitativament les concentracions d'una, diverses o moltes substàncies en una mostra biològica (sèrum, plasma, teixit o orina), alimentària o ambiental. Això s'aconsegueix gràcies a una separació cromatogràfica dels compostos presents en la matriu a estudiar, bé per cromatografia de líquids o cromatografia de gasos i el seu posterior nebulització amb fragmentació per a detectar els components segons el seu pes molecular.

Equip pressió arterial rosegadors

Equip dissenyat per a mesurar la pressió arterial no invasiva en cua en rata i ratolí fins a 4 animals simultàniament.

Escopia, equip de radiologia intervencionista

La fluoroscòpia és el mètode d'obtenció d'imatges de raigs X en temps real, considerada com una eina molt eficaç per a una gran varietat d'exàmens diagnòstics i intervencions en pacients. No s'ha de confondre amb la radiologia convencional, que està basada en l'obtenció d'imatges estàtiques, conegudes comunament com a radiografies.

Espectrofluorímetre

Mesurament de longitud d'ona múltiple sense filtres. per a la quantificació de proteïnes, per a quantificació d'ADN, ELISA, de biologia molecular.

Espectrofotòmetre Ultraviolat-visible (UV-vis)

Equip de espectroscòpia UV-Vis que es basa en el procés d'absorció de la radiació ultraviolada-visible (radiació amb longitud d'ona compresa entre els 160 i 780 nm) per una molècula, la qual cosa ens permet identificar els grups funcionals presents en una molècula.

Espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica (FAAS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics.

Espectrofotòmetre d'Absorció Atòmica Multielemental (FAAS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics.

Espectrofotòmetre de baixos volums

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Espectrofotòmetre

Són espectrofotòmetres UV-Vis d'espectre complet per a quantificar i avaluar la puresa de l'ADN, ARN, proteïna i més.

Espectrometria gamma amb detectors de Ge(Hp)

L'espectrometria gamma és una tècnica d'anàlisi multielemental que permet obtindre l'espectre de radiacions gamma de diferent energia emeses pels isòtops radioactius que són registrats per un detector de fotons. Es basa en el fet que els fotons produeixen portadors de càrrega (excitacions electró-buit) que es mouen lliurement en el semiconductor cap als elèctrodes de col·lecció.

Espectròmetre LC-MS/MS (triple-quadrupol)

Espectròmetre de Masses amb analitzador triple quadrupol TQ Detector. Quantificació de metabòlits.

Espectròmetre d'Emissió Raman

Equip que realitza determinacions de materials mitjançant Espectrofotometria Raman acoblada a un microscopi confocal.

Espectròmetre de Fluorescència

Equip que determina la fluorescència d'una substància o material que és capaç d'absorbir energia en forma de radiacions electromagnètiques i després emetre part d'aqueixa energia en forma de radiació electromagnètica de longitud d'ona diferent.

Espectròmetre de RMN de 300MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat líquid
 • Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.
 • Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.
 • Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.
 • Seguiment de processos químics: cinètiques.
 • Determinació de processos d'associació i interacció molecular.
 • Estudis a temperatura variable.
 • Observació d'una àmplia varietat de nuclis magnètics: 19F, 195Pt, 133Cs, 11B, 31P, 6Li, 29Si, etc.
Espectròmetre de RMN de 400MHz per a mostres en estat sòlid

Caracterització estructural de materials en estat sòlid, i de substàncies immobilitzades sobre sòlids.

Permet analitzar materials molt diversos:

 • Sòls, fustes, cel·luloses
 • Materials ceràmics
 • Polímers
 • Polimorfs, vidres, metalls i aliatges
 • Materials porosos, com a zeolites, aluminosilicats
 • Nanopartícules
 • Estudi de complexos organometálicos en estat sòlid.
Espectròmetre de RMN de 500MHz per a mostres en estat líquid

Elucidació estructural de molècules xicotetes: elucidació de la connectivitat, configuració estereoquímica i conformació.

Caracterització estructural de nanopartícules, i les seves interaccions amb substrats.

Estudis de mobilitat i dinàmica molecular.

Seguiment de processos químics: cinètiques.

Determinació de processos d'associació i interacció molecular.

Estudis a temperatura variable.

Anàlisi de mescles, quantificació i identificació de components.

Estudis de difusió, grandària i mobilitat molecular.

Estudi de mecanismes de reaccions químiques, caracterització d'intermedis de reacció, obtenció de paràmetres cinètics i termodinàmics de les reaccions.

Estudi d'interaccions moleculars, determinació de processos d'associació i interacció molecular afinitat host-guest, reconeixement molecular enzim-substrat.

Espectròmetre de Ressonància Magnètica Nuclear

L'espectroscòpia per Ressonància Magnètica Nuclear (RMN) es defineix com l'estudi de les molècules mitjançant el registre de la interacció de radiacions electromagnètiques de radiofreqüència amb els nuclis de les molècules situades en un camp magnètic extern. És una tècnica utilitzada per a avaluar el contingut bioquímic dels teixits vius, que proporciona informació metabòlica complementària a les alteracions anatòmiques que es poden trobar en els estudis radiològics.

Espectròmetre de masses QTOF 6600+ i UHPLC

Espectròmetre de masses híbrid i analitzador quadrupol-temps de vol, TRIPLETOF 6600+, d'alta resolució; i UHPLC per a l'equip (QTOF6600+).

Espectròmetre de masses QTRAP

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid triple quadrupol.

Espectròmetre de masses TIMS TOF SCP

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid doble quadrupol, temps de vol.

Espectròmetre de masses híbrid Q-TOF de ultra alta resolució amb trampa de mobilitat iònica TIMS-TOF-FLEX

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid QTOF amb trampa de mobilitat iònica.

Espectròmetre de plasma acoblat inductivament amb detector de massa (ICP-MS)

Equip que realitza anàlisi de metalls i elements inorgànics a nivell de traces.

Esterilitzador de boles calentes

Aquest esterilitzador proporciona un mètode segur, efectiu i convenient per a esterilitzar els seus valuosos instruments quirúrgics abans d'operar. Sense usar gasos potencialment perillosos, flames o químics, Vosté pot assegurar-se que els seus instruments estiguen lliures de patògens i contaminants microbians.

HRTEM TECNAI 200 kV

Microscopi electrònic de transmissió d'emissió de camp de 200 kV (FEG) amb una resolució (Point Resolution) de 0.24nm. Està equipat amb una càmera CCD GATAN i Programari d'adquisició i tractament d'imatges "Digital Micrograph". Aquest equip permet realitzar imatges HRTEM, patrons de difracció d'electrons i tècniques espectroscòpiques com EDS i Mapping. A més, disposa d'un porta-mostres de "Double-Tilt" que permet la completa orientació de la mostra.

High content Screening IN CELL

Equip d'anàlisi d'alt contingut a través de la captura automàtica d'imatges per a l'estudi de cultius cel·lulars vius o fixats, en plaques o portes. Disposa de quatre objectius de llarga distància: 4x, 10x, 20x i 40x. A més, disposa d'incubador amb control de temperatura i dispensador automàtic de reactius.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - Heracell 150i

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO18AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 - SANYO MCO19AIC

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Millora l'estabilitat de la temperatura gràcies als seus tres escalfadors controlats independentment i a la construcció exclusiva i patentada de la camisa d'aire de Panasonic. Sistema patentat SafeCell™ UV, que actua en els conductes d'aire interns per a destruir contaminants de l'aire i de la safata d'humitat. Superfícies interiors exclusives d'acer inoxidable enriquit amb coure, InCu saFe®, que garanteixen una protecció constant contra els gèrmens.

Incubador 5% CO₂ 21%O2 per a organoids

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai. Sistema autozero automàtic per a un control exacte i permanent. Entrada de CO₂ amb filtre biològic.

Incubador hipòxia 5% CO₂ 21%O2

Manté les condicions de cultiu uniformes en tot l'espai mitjançant un sistema de calefacció directa per camisa d'aire, que permet aconseguir la simulació exacta de les condicions fisiològiques. Distribució homogènia de la temperatura en totes les parets del recinte útil, evitant així les possibles condensacions. La distribució ràpida i molt eficaç de la temperatura, CO₂ i humitat s'aconsegueix mitjançant un ventilador d'acer inoxidable situat en la part superior de l'incubador, garantint aqueixa uniformitat per a totes les mostres independentment de la seua ubicació dins de la incubadora.

Irradiador X-Rad225XL/Optimax

Permet irradiar models in vivo (rates i ratolins) i in vitro (cèl·lules en cultiu). A més a causa del sistema d'imatge incorporat (OptiMAX) ens permet adquirir imatges de bioluminescència, raigs X 2D i amb radioisòtops.

Laberint de Barnes per a rosegadors

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de laberint de Barnes en rosegadors (rata i ratolí).

Laberint en Y

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de laberint en Y.

Laboratori de citometria

Laboratori amb equipament complet per a la preparació, adquisició, separació i anàlisi de mostres per citometria de flux.

Laboratori de cultius cel·lulars

Laboratori de Cultius Cel·lulars de Nivell de Contenció Biològica 2 (NCB2). Disposa de diverses sales: Sala de Línies Cel·lulars, Sala de Cultius Primaris, sala d'Hipòxia i Sala de Vectors Virals (NCB2+), amb 10 cabines de bioseguretat, 6 incubadors i tot l'equipament necessari per a poder treballar amb cultius de cèl·lules eucariotes.

Preparat i controlat pels tècnics perquè l'usuari només pense en el seu experiment.

Laboratori de mostres d'Aquaris

Equipament del Laboratori de la Planta Experimental d'Aquaris.

Llum freda

Les fonts de llum de fibra òptica.

Microcentrífuga refrigerada

Microcentrífuga refrigerada per a tubs de 1,8mL.

Microscopi Confocal Multifotó FV1000MPE

Microscopi confocal multifotó muntat sobre un microscopi vertical BX61WI motoritzat i equipat amb un objectiu d'immersió en aigua XPLN25xWMP exclusiu per a microscòpia multifotònica, amb una obertura numèrica d'1.05 i una distància de treball de 2mm. Disposa del làser Mai-Tai HP DeepSee (Spectra Physics) premut sintonitzable en el rang de 690 a 1040nm amb una potència mitjana de 2,0 W. Aquest tipus de làser, en ser infraroig, permet una major penetració en la mostra i produeix menor mal cel·lular. El senyal es recull mitjançant quatre detectors que cobreixen tot el rang del visible (420-500/515-580/590-650/660-740).

Microscopi Confocal Super-resolució LSM 980

Microscopi confocal Super-resolució LCS 980 disposa dels següents objectius: 10x, 20x, 25x (oli), 40x (aigua) i 63x (oli), 60x. Les línies d'excitació presents en aquest equip són: 405nm, 488nm, 561nm i 639nm. Aquest equip disposa a més d'un sistema d'incubació el que fa que siga un equip adequat per a treballar amb cèl·lula viva. Aquest equip incorpora els sistemes de super-resolució Airyscan 2 i Elyra 7.

Microscopi confocal SP8

El microscopi confocal ens permet visualitzar mostres amb diferents marcatges fluorescents obtenint imatges de gran nitidesa i qualitat pel fet que la imatge obtinguda no està contaminada per la llum emesa fora del pla focal. Gràcies a aquesta característica de confocalitat, ens permet realitzar reconstruccions tridimensionals a partir de seccions òptiques.

Microscopi de camp clar

El microscopi de camp clar ens permet visualitzar mostres tenyides o amb pigments naturals que resulten altament contrastades. La font d'il·luminació és la llum blanca. Els components de la mostra es visualitzen gràcies a les diferències de contrast que existeixen entre ells i el mitjà que els envolta.

Microscopi de rastreig mitjançant ions d'alta resolució ORION NanoFab HIM Zeiss

El ORION NanoFab és un microscopi d'ions dissenyat per a la fabricació de nanoestructures per davall dels 10 nm mitjançant l'ús d'un feix d'heli. D'altra banda, el feix de neó permet formar nanoestructures a una major velocitat millorant l'eficiència i el rendiment. A més, ORION fa permet l'adquisició d'imatges amb una resolució de fins a 0.5 nm.

Microscopi electrònic d'agranat emissió de camp (FESEM) SCIOS 2 FIB-SEM

Microscopi Electrònic d'Escombratge d'emissió de camp amb feix d'ions enfocat (FIB). Disposa de microanàlisi EDX, opció va criar per a l'observació de mostres congelades i pressió variable.

Microscopi electrònic d'escombratge d'emissió de camp

Microscopi electrònic d'escombratge amb canó d'emissió de camp (FEG) amb una resolució d'1.4 nm a 1 kV.

Microscopi estereoscòpic

Els microscopis quirúrgics són útils per a la microcirurgia. La unitat òptica ofereix una imatge ampliada i nítidament enfocada del camp quirúrgic.

Microscopi invertit DMi8 per a cèl·lula viva – sondes de calci

La varietat de proteïnes fluorescents i sondes multicolor que s'han desenvolupat, permeten marcar pràcticament qualsevol molècula. La capacitat de visualitzar dinàmiques proteiques en vesícules, orgànuls, cèl·lules i teixits ha proporcionat nova informació sobre el funcionament de les cèl·lules tant en situacions de salut com de malaltia. Aquesta informació inclou la dinàmica espaciotemporal de processos, com la mitosi; estudis en la dinàmica d'ions, com el Ca+ i els canvis en el citoesquelet.

Microscopi invertit de fluorescència

La fluorescència és un dels fenòmens físics més utilitzats en microscòpia biològica i analítica, sobretot pel seu alt grau de sensibilitat i especificitat. La microscòpia de fluorescència permet als usuaris determinar la distribució d'una sola molècula, la seua quantitat i la seua ubicació dins d'una cèl·lula.

Els microscopis de fluorescència que s'empren en aplicacions d'investigació es basen en una sèrie de filtres òptics. Els filtres solen estar inserits en un bloc de filtres. Mentre que el filtre d'excitació selecciona les longituds d'ona que exciten un fluoròfor concret dins de la mostra, el filtre d'emissió actua com una espècie de control de qualitat, ja que només permet passar les longituds d'ona d'interés emeses pel fluoròfor.

Microscopi invertit

Microscopi invertit amb contrast de fases, 4 objectius de 5X, 10X, 20X i 40X. Amb càmera i monitor acoblats.

Microscopi làser confocal FV1000

Microscopi confocal muntat sobre un IX81 invertit motoritzat que disposa dels següents objectius: 10x, 20x, 40x (oli), 60x (oli), 60x (aigua). Les línies d'excitació presents en aquest equip són: 405nm, 488nm, 515nm, 559nm, 594nm i 635nm. Aquest equip disposa a més d'un sistema d'incubació el que fa que siga un equip adequat per a treballar amb cèl·lula viva.

Microscopi làser confocal FV10W

Equip confocal invertit de rutina totalment motoritzat que permet la realització d'adquisicions programades sobre diverses àrees predefinides. Disposa d'un objectiu 10x (NA 0,4) sec i un 60x (NA 1,2) d'immersió en aigua. Les línies d'excitació són: 405nm, 473nm, 559nm i 635nm. Aquest equip és adequat per a experiments en el temps de cèl·lula viva ja que disposa d'incubador amb control de temperatura.

Microscopi quirúrgic

Els microscopis quirúrgics són útils per a la microcirurgia. La unitat òptica ofereix una imatge ampliada i nítidament enfocada del camp quirúrgic.

Microultracentrífuga

Ultracentrífuga dempeus per a volums xicotets amb 3 rotors: S55A2, S50A i rotor oscil·lant S52ST.

Monitor multiparamètric Braun

Equip dissenyat per a monitorar les constants vitals del pacient (ECG, pulsioximetria, capnografia, pressió arterial invasiva i no invasiva, temperatura).

Monitor multiparamètric rosegadors

Monitor rosegadors: per al control de l'electrocardiograma, pressió arterial, freqüència respiratòria, saturació oxigen.

Monitor multiparamètric rosegadors

Monitor rosegadors: per al control de l'electrocardiograma, freqüència respiratòria.

Plataforma Massarray

La plataforma Massarray s'encarrega de l'estudi, amb finalitats d'investigació, de mostres de tipus biològic a través del mapatge fi de seqüències d'ADN, així com de l'anàlisi de fenòmens de metilació. Amb aquest equip es poden analitzar desenes de variants de l'ADN com SNPs, insercions o deleccions en centenars de mostres en poc temps amb un gran grau de precisió i sensibilitat. També és possible analitzar mutacions somàtiques com les presents en mostra d'origen cancerigen. Finalment, es poden quantificar el grau de metilació de CpG individuals en seqüències curtes d'ADN de manera quantitativa.

Plataforma d'Arrays: expressió i citogenètica

La plataforma d'Arrays, dissenyat per Affymetrix, proporciona un estudi holístic dels organismes des de la perspectiva de la biologia de sistemes, proporcionant una millor comprensió de les interaccions i propietats biològiques en el seu conjunt. Aquesta tecnologia brinda la flexibilitat necessària per a estudiar un subconjunt específic de gens d'interés o poder enfocar l'estudi del genoma a nivell global per a així comprendre i definir en profunditat els mecanismes complexos i les xarxes que subjauen en els processos biològics i malalties.

Plataforma d'Hematologia i Bioquímica

Es tracta d'una plataforma que serveix per a determinar per una banda les cèl·lules sanguinis; rojos, blancs i plaquetes. En el cas de les blanques, també dona informació dels valors relatius i absoluts. Per l'altra banda, els analitzadors de bioquímica poden determinar una gran varietat de anàlits en sang, serum o plasma.

Plataforma d'imatge: PET/TAC/IRM-3T/IVIS-X5

Es tracta d'una plataforma en la qual hi ha diferents equips d'imatge per a experimentació amb animals xicotets (ratolins i rates). També es poden fer servir per a obtindre imatges en mostres biològiques sòlides.

Programes d'anàlisi qualitativa

Els programes d'anàlisi qualitativa permeten categoritzar, vincular i extraure informació a partir de les dades analitzades, aquests poden ser documents de text, enregistraments d'àudio, imatges, vídeos i fins i tot en alguns casos dades geo-referencials.

Els pedals de transcripció Olympus Dictation permeten la realització de les transcripcions de so.

Programes d'anàlisi quantitativa

Els programes d'anàlisi quantitativa permeten realitzar i analitzar estadísticament les dades obtingudes d'enquestes.

QTRAP 6500+

Equip més sensible, selectiu i amb major velocitat en les anàlisis, que millora el servei per a analitzar mostres a nivell de traces (nivells de pic-nano grams) d'una gran quantitat de metabòlits en matrius complexes, com a biofluids i teixits, de manera automatitzada i relativament ràpida, generant un perfil per mitjà de tècniques estadístiques multivariant, etc.

Rota rod per a rosegadors

Equip dissenyat per a realitzar els experiments de Rota Rod en rosegadors (rata i ratolí).

Sala NCB2+ per a cultius cel·lulars

Sala situada dins del laboratori de Cultius Cel·lulars (NCB2), amb equipament propi i protocols de treball de nivell superior. Dissenyada per a treballar amb vectors virals, OMGs o agents biològics de nivell 2 que requerisquen d'una major seguretat.

Sala d'hipòxia/hiperòxia

Sala situada dins del laboratori de Cultius Cel·lulars (NCB2) composta per una Estació d'Hipòxia tancada i equipament necessari per al manteniment dels cultius. L'estació tancada permet un control precís del percentatge d'hipòxia i/o hiperòxia, fins i tot en valors extrems, mantenint constants en tot moment les condicions del cultiu, tant durant la seua manipulació com dins dels incubadors. Tot això assegura l'obtenció de dades reproduïbles.

Sala de criopreservació

Sala de criopreservació pertanyent al laboratori de Cultius Cel·lulars destinada a l'emmagatzematge i gestió de mostres congelades d'usuaris i del banc de cèl·lules de la secció.

Sala de transcripció i anàlisi (sala de tècniques qualitatives)

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per al desenvolupament de tècniques qualitatives, mitjançant la transcripció d'enregistraments i la seua posterior anàlisi.

Sala de tècniques conversacionals i observació (sala de tècniques qualitatives)

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per a realitzar grups de discussió i/o entrevistes grupals i el seu visionat.

Sala de tècniques quantitatives

Conforma l'àrea del laboratori habilitada per al desenvolupament de tècniques quantitatives, mitjançant la producció de dades primàries quantitatives, la seua anàlisi i tractament i l'anàlisi de dades estadístiques.

Sala polivalent

Espai per a la realització d'entrevistes i/o celebració de reunions, seminaris o videoconferències.

Separador cel·lular magnètic

El separador MACSxpress és un equip per a la separació manual de cèl·lules marcades magnèticament utilitzant la tecnologia MACS®.

Sistema d'anàlisi genòmica i transcriptòmic de cèl·lules individuals

Plataforma per a dur a terme estudis transcriptòmics en el camp de single cell (cèl·lula única) que permet estudiar la variabilitat transcriptòmica i fenotípica entre milers de cèl·lules partint d'ARN de cèl·lula única.

Sistema d'estimulació optogenètica

Sistema d'estimulació optogenètica.

Sistema d'eutanàsia

Equip dissenyat per a sacrifici rosegadors pertanyents a procediment experimentals aprovats per l'òrgan habilitat o excedent.

Sistema de Difracció de Raigs X Controller

Sistema de difracció de Raigs X marca Bruker model D8 ADVANCE A25 amb capacitat per a mesurar fases cristal·lines sobre mostres en pols, làmines primes i mostres sòlides heterogènies de xicoteta grandària.

Sistema de Difracció de Raigs X de Baix Angle SAXS (Small Angle X-ray Scattering)

Sistema de difracció de Raigs X marca Bruker model N8 HORIZON, és un equip de laboratori compacte, específic i dedicat per a l'anàlisi de dispersió de raigs X a baix angle (SAXS) i incidència rasant a baix angle (GISAXS).

L'anàlisi per Difracció de raigs X a baixos angles permet obtindre valors de la grandària i distribució de partícula, distància entre les partícules, així com l'ordenació d'aquestes. Establir fraccions volumètriques i grau de cristal.linitat en materials, el càlcul de la porositat, forma i dimensions de nanopartícula.

Sistema de Difracció de Raigs X

Sistema de difracció de Raigs X marca Bruker model D8 ADVANCE A25 amb capacitat per a mesurar fases cristal·lines sobre mostres en pols, làmines primes i mostres sòlides heterogènies de xicoteta grandària.

Sistema de PCR quantitativa digital

Equip per a la realització d'assajos de PCR digital.

Sistema de PCR quantitativa en temps real

Equip per a la realització d'assajos de PCR quantitativa.

Sistema de Real-Time PCR

La PCR en temps real és una tècnica que combina l'amplificació i la detecció en un mateix pas, en correlacionar el producte de la PCR de cadascun dels cicles amb un senyal d'intensitat de fluorescència. Estan compostos per un termociclador acoblat a un sistema òptic, que monitora el senyal dels fluoròfors usats per a detectar el producte amplificat. Pel fet que la fluorescència d'aquests augmenta conforme el producte s'amplifica, es combinen els processos d'amplificació i detecció en una sola etapa.

Sistema de difracció de Raigs X d'Alta Resolució

Sistema de difracció de Raigs X difractòmetre multipropòsit i sistema Pre-FIX té la capacitat única de mesurar, mitjançant un sol instrument, qualsevol tipus de mostra: des de pólvores fins a pel·lícules primes i des de nanomaterials fins a objectes sòlids.

Sistema de seqüenciació massiva de DNA

Equip de seqüenciació massiva de DNA basat en seqüenciació per síntesi, utilitza nucleòtids marcats amb fluoròfors de diferents colors, i captació d'imatges de la fluorescència emesa.

Sistema de seqüenciació massiva

Equip de seqüenciació d'alt rendiment que permet l'obtenció de seqüències curtes de fins a 300 pb.

Sistema de seqüenciació massiva

Equip de seqüenciació d'alt rendiment que permet l'obtenció de seqüències amb una longitud mitjana superior a 30 kb.

Sistema de seqüenciació mitjançant electroforesi capil·lar

L'equip permet l'obtenció de seqüències d'ADN pel mètode de Sanger i la determinació de la grandària de fragments.

Sistema microdiàlisi

La tècnica de microdiàlisi és una tècnica única per a controlar la química de l'espai extracelul·lar en el teixit viu. En la investigació bàsica s'utilitza principalment per a determinar in vivo els canvis en compostos endògens, administració de fàrmacs, PK / PD, biodisponibilitat i bioequivalència.

Sistemes d'aquaris

Nou sistemes de filtració i recirculació d'aigua per al manteniment d'organismes aquàtics.

Social·Lab

Un espai singular i versàtil per a la formació en recerca i excel·lència en l'àrea de les ciències socials. Dotat d'infraestructures i equipaments d'última generació, aquest laboratori es divideix en tres habitacions, que estan especialitzats en l'aplicació de tècniques d'investigació social quantitatives i qualitatives en totes les fases del procés d'investigació (recollida, registre i anàlisi de dades i informació)

TEM HITACHI HT7800 120Kv

Microscopi electrònic de transmissió de 120 Kv d'alt contrast amb càmera digital CMOS EMSIS XAROSA de 20 Mpx.

TEM JEOL jem 1010 100Kv

Microscopi electrònic de transmissió de 100 Kv d'alt contrast amb càmera digital AMT de 8 Mpx.

Tanc de N2

Recipient criogènic per a magatzematge de línies cel·lulars.

Termociclador

La Reacció en Cadena de la Polimerasa (RCP) anomenada en anglés Polymerase Chain Reaction (PCR) és una tècnica per a amplificar àcids nucleics in vitro, emulant el procés de replicació natural de l'ADN. L'amplificació per PCR s'aconsegueix utilitzant un termociclador elevant i baixant la temperatura de les mostres en un bloc tèrmic en cicles de passos programats.

Test plantar mètode Hargreaves

Equip dissenyat per a realitzar les mesures d'analgèsia mitjançant el test plantar del mètode Hargreaves. La pota posterior dels rosegadors s'estimula amb calor radiant, a través d'un cristall, utilitzant la part plantar com a superfície a irradiar.

Torre de laparoscòpia Visera Elite II amb torre endoscòpia EVIS EXERA III i electrobisturí

La torre Visera Elite II és la nova plataforma d'última generació, que ofereix la màxima resolució d'imatge i la màxima claredat i reproducció de color per a facilitar el treball dels facultatius. A més, té un mòdul extra per a poder utilitzar un gastroscopi en endoscòpia digestiva.

Ultra Centrífuga

Centrifuga per a separació de mostres que requerisquen grans velocitats de centrifugació.

Ventilador FABIUS (porc)

Equip dissenyat per a l'administració d'anestèsia inhalatòria i/o la ventilació del pacient durant intervencions quirúrgiques o diagnòstiques.

Ventilador rata i conills

Equip que permet la ventilació d'animals entre 250 gr i 10 kg de pes.

Ventilador ratolí

Equip que permet la ventilació d'animals entre 18 i 70 gr de pes (ratolí).

Vidre Bufat

Treballem amb laboratoris amb necessitat d'instrumental de vidre borosilicat:

 • Bufador de taula.
 • Bufador de mà.
 • Torn.