Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

El Laboratori de Ciències Socials de la Universitat de València (Social·Lab), un espai singular i versàtil per a la formació en recerca i excel·lència en l'àrea de les ciències socials. Dotat d'infraestructures i equipaments d'última generació, aquest laboratori es divideix en tres habitacions, que estan especialitzats en l'aplicació de tècniques d'investigació social quantitatives i qualitatives en totes les fases del procés d'investigació (recollida, registre i anàlisi de dades i informació).

METES:     

  • Donar suport tècnic i d'infraestructura per al desenvolupament i execució de projectes d'investigació social a investigadors, grups de recerca, instituts Universitat i les ERI de la nostra universitat.     
  • Afavorir la col·laboració i interdisciplinarietat entre grups d'investigació propis de la Universitat, d'altres universitats i institucions. 
  • Donar suport tècnic i d'infraestructura a les institucions públiques i privades i organitzacions socials mentre realitzen els seus estudis i informes.     
  • Recopilar informació que, en un mitjà i llarg termini poden donar lloc a una base de dades que és d'utilitat pública sobre la societat valenciana.     
  • A nivell formatiu, capacitar als / les estudiants en les tècniques, eines i instruments avançats que amb posterioritat s'utilitzen en l'àmbit professional de la investigació social.  
  • Per afavorir el seu ús en el desenvolupament de Treballs de Fi de Grau (TFG), Treballs de Fi de Màster (TFM) i Tesi Doctoral.
Galeria d'imatges: