Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

El Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (d'ara en avant SCSIE) és un servei general regulat en els Estatuts de la Universitat de València (art. 77 al 79, i disposició addicional 2a) que proporciona recursos científics i tècnics per a la realització d'assajos analítics, amb instal·lacions i equipament d'última tecnologia i d'avantguarda, a més d'assessorament tècnic amb un personal altament especialitzat i qualificat.

L'SCSIE està a la disposició de tota la comunitat universitària, de les institucions públiques i empreses privades, amb la finalitat de facilitar la innovació, la producció i la transferència de coneixements per a contribuir al desenvolupament econòmic i social en les diferents àrees d'investigació, tant bàsic com aplicada, la sanitat i la indústria.

Depén funcionalment del Vicerectorat d'Investigació de la Universitat de València.

En l'actualitat, l'SCSIE està situat al Campus de Burjassot-Paterna, i d'ell depenen diferents Unitats que s'han anat associant al mateix per instruccions dels diferents Vicerectors d'Investigació de la Universitat de València, com la Unitat Central d'Investigació de Medicina (UCIM), el Laboratori de Radioactivitat Ambiental (LARAM), i el Laboratori de Ciències Socials (Social·Lab) de la Facultat de Ciències Socials.