Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

 

La secció de raigs X compta amb diverses tècniques destinades a distints objectius.
Es disposa de dos equips de difracció de raigs X per a mostres monocristal·lines, que poden analitzar tant monocristalls de xicotetes molècules com proteïnes.
S’hi pot optar pel mesurament a baixa temperatura o a temperatura ambient.
Es disposa a més del programari adequat per la manipulació de dades i resolució de les estructures i mesures.
Per a l'anàlisi de mostres mitjançant fluorescència de raigs X es disposa de l'espectròmetre PW2400 amb el seu programari recentment actualitzat. Amb ell es poden analitzar mostres tant líquides com sòlides.