Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

.
.
.

La secció de Producció Vegetal exerceix la seua activitat en facilitar el cultiu i creixement de plantes, garantint la dotació de totes les eines necessàries per a desenvolupar aquells projectes de I+D+I que requereixen l’ús de plantes, i que tant el seu maneig com les instal·lacions s’adeqüen a la legislació vigent.

La missió de la Secció és proporcionar suport tecnològic de qualitat a la demanda creixent emergent de centres d’investigació, organitzacions i empreses, principalment dels sectors agrari i biotecnològic.

El servei compta amb molts anys d’experiència en la propagació, aclimatació i manteniment d’espècies vegetals. Per això disposa de la infraestructura, de l’equip humà i les tècniques de cultiu que es comprometen a la recerca contínua de l’excel·lència.

Sectors

Empreses privades, spin-offs, grups d’investigació, consorcis pùblic-privats, professionals d’agronomia, universitats, centres d’investigació, que treballen en àrees relacionades amb la Biologia i Biotecnologia, Àrees de la salut, Sanitat Vegetal, Agronomia i altres Enginyeries.

Principals àrees d’aplicació

 • Producció de cultius.
 • Plantes modificades genèticament.
 • Biotecnologia.
 • Aclimatació de plantes de cultiu in vitro a ex vitro.
 • Tecnologies agroquímics i agroalimentàries.
 • Nutrició i Sanitat vegetal.
 • Agrobiologia ambiental.
 • Movilizació biològica de nutrients.
 • Microbiologia de sòls.
 • Conservació i regeneració de la salut i qualitat de sòls.
 • Fixació simbiòtica.
 • Micorrizació.
 • Bioquímica i biologia molecular de plantes.
 • Control biològic de plagues.
 • Botànica i ecologia de plantes.
 • Farmacologia.
 • Millora de la qualitat i seguretat dels aliments.
 • Equips de control i medició.
 • Cultiu de planta forestal.