Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

El nostre objectiu és oferir un servei integrat a la cadena de producció agro-biotecnològica, prestant serveis a tots els agents involucrats en el procés d’innovació, des de investigadors de la Universitat de València, d’altres universitats i centres d’investigació, fins i tot empreses i associacions pùblic-privats orientades a l’investigació tecnològic. Per això, posem a disposició dels usuaris, la infraestructura (espais de cultiu en règim de lloguer), tècniques de producció vegetal i personal especialitzat, per dur a terme projectes d'investigació i desenvolupament amb plantes, incloent plantes modificades genèticament.

Lloguer d’instal·lacions per al desenvolupament de cultius amb plantes

 • Cabina de cultiu estàndar.
 • Cabina de cultiu estàndar amb humidificador i/o xoc tèrmic
 • Cabina de cultiu de Contenció Biològica Nivell 1 (NCB1)
 • Cabina de cultiu de Contenció Biològica Nivell 1 (NCB1), amb humidificador i/o xoc tèrmic
 • Cabina de cultiu de Contenció Biològica Nivell 1 i fertilització carbònica
 • Era de cultiu exterior en sòl, de 1.00 x 4.00 m. (espai disponible només per a usuaris interns).

Els serveis de lloguer inclouent una sèrie de tasques de manteniment bàsic que realitza el personal de la Secció:

 • Recepció i aclimatació del material vegetal
 • Gestió i manteniment de les instal·lacions
 • Gestió i control de les condicions ambientals de cultiu en nivells òptimes o en els definits per l’usuari.
 • Gestió bàsica del reg i fertilització: Reg automatitzat 365 dies a l’any
 • Vigilància de l’estat de les plantes.
 • Control biològic i integrat bàsic de plagues i malalties.

Manteniment específic

 • Propagació d’espècies vegetals i establiment de cultius destinats a l´experimentació i altres objectius científics i/o docents: materiales i serveis, tant per al desenvolupament complet del cicle de cultiu com de diferents fases vegetatives.
 • Manteniments específics requerits per al desenvolupament concret dels experiments: regs específics, esterilització de substrats, tasques de suport, aplicació de tractaments experimentals, collita del material vegetal.
 • Manteniment en quarantena de material vegetal amb objectius científics, educatius, assajos, selecció de varietats o millora, autoritzats en instal·lacions de nivell 1 de bioseguretat.
 • Manteniment en confinament de plantes modificades genèticament tipus 1, plantes amb patògens i paràsits vegetals específics (excepte patògens polífags), autorizats en instal·lacions de nivell 1 de contenció biològica.

Assessorament a usuaris

 • Assessorament tècnic sobre la planificació i disseny experimental del experiment i cultiu de les espècies vegetals.
 • Assessorament sobre les condicions idònies de creixement durant el desenvolupament de l’experiment i cicle biològic.
 • Suport tècnic a la investigació científica, facilitant recursos materials i humans per al desenvolupament de projectes d’investigació aplicada i transferència de tecnologia en materia de producció vegetal.
 • Assessorament en sanitat i producció vegetal així com en tecnologies modernes de cultiu aplicat a la investigació: producció integrada, cultius sense sòl, cultius de plantes transgèniques, biotecnologia aplicada a la protecció i nutrició dels cultius.

Altres serveis

 • Desenvolupament de metodologies per a l’obtenció de material vegetal: sistemes de cultius respectuosos. Optimització d’equips i recursos energètics.
 • Suministre i gestió de l’adquisició de material fungible específic (substrats, testos, etiquetes, etc.), per a l’establiment dels cultius i el seu manteniment.
 • Servei de fotodocumentació: seguiment digital del cultiu.
 • Emissió d’informe abreujat final descriptiu de les condicions de cultiu.
 • Col·laboració tècnica per a la comunitat universitària en cursos, pràctiques de docència, jornades (graus, màster i altres).
 • Divulgació adreçada a la comunitat universitària.