Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

 

La Secció de Genòmica del SCSIE té com a principal objectiu el desenvolupament i posada a punt de noves metodologies dedicades a l'anàlisi dels genomes, d'interés per als investigadors tant de la Universitat de València com d'altres organismes públics d'investigació o empreses que ho sol·liciten. Els serveis oferits inclouen des de l'obtenció i processament de les mostres fins a l'anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts.

La secció compta amb anys d'experiència en l'ús i coneixement de diferents equips de seqüenciació de DNA i qPCR, així com en el desenvolupament de projectes d'estudi de biodiversitat mitjançant l'anàlisi de marcadors moleculars. En els últims anys s'han incorporat al servei les últimes tecnologies en l'àmbit de la caracterització genòmica, la qual cosa ha derivat en la creació del Laboratori de Seqüenciació Massiva. Actualment, des de la Secció de Genòmica oferim la possibilitat de realitzar anàlisi de seqüenciació convencional (Sanger), seqüenciació massiva (NGS) adaptant els protocols a la plataforma més adequada, genotipatge i expressió gènica. A més, des de l'any 2016, tenim la capacitat realitzar tots aquests estudis en cèl·lula única, gràcies a la inclusió del sistema C1 Single cell autoprep System (Fluidigm).

La Secció de Genòmica dóna suport i serveis en les següents tecnologies:

  • Seqüenciació massiva.
  • Anàlisi bioinformàtic de les dades obtingudes.
  • Seqüenciació Sanger i anàlisi de fragments mitjançant electroforesi capil·lar.
  • Anàlisi genòmics i transcriptòmics de cèl·lula única.
  • Desenvolupament de projectes per a l'estudi de biodiversitat utilitzant marcadors moleculars.
  • PCR quantitativa: qPCR en temps real i PCR digital.
  • Identificació de OMGs.
  • Anàlisi de qualitat d'ADN i ARN amb l'equip Bioanalyzer 2100 (Agilent).