Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

 

La Secció de Proteòmica de la Universitat de València té com a principal objectiu oferir una infraestructura tecnològica completa en el camp de la Proteòmica, per tal de dur a terme les metodologies d’anàlisi proteòmiques d’interés per als investigadors que ho sol·liciten, tant de la Universitat de València com d'altres organismes públics d'investigació o empreses. En aquest sentit, la Secció compta amb espectròmetres de masses d’última generació, així com amb personal altament qualificat per tal d’abordar els nous avanços en Proteòmica. Analíticament ofereix una de les carteres de serveis més ampla dintre de la Red Nacional de Proteòmica, ProteoRed, de la que és el laboratori de referència en la Comunitat Valenciana. El nostre compromís amb l’usuari es centra en realitzar anàlisis d’alta qualitat, contrastats a nivell nacional, així com proporcionar assessorament i suport tècnic al llarg de procediment d’anàlisis sol·licitat.

De manera conjunta, la disponibilitat d’equipament d’avantguarda i el personal tècnic especialitzat en el seu ús permet dura a terme la identificació de proteïnes i la caracterització de modificacions postraduccionals amb una elevada sensibilitat i eficiència, augmentant considerablement la cobertura del proteoma susceptible d’estudi. En conseqüència, els estudis d’expressió diferencial de proteïnes són més resolutius i complets. D’igual manera es poden abordar experiments de Proteómica quantitativa dirigida així com l’anàlisi de imatge molecular, MALDI Imaging. Finalment la Secció de Proteòmica disposa de eines bioinformàtiques per a analitzar i integrar les dades experimentals generades. L’objectiu d’aquest esforç conjunt és donar el suport necessari als investigadors per a extraure la informació biològicament rellevant dels seus experiments proteòmics.