Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Espectròmetre de masses MALDI TOF TOF

Espectròmetre de masses amb font de ionització MALDI i analitzador de temps de vol.

Espectròmetre de masses QTOF

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid doble quadrupol, temps de vol.

Espectròmetre de masses QTRAP

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid triple quadrupol.

Espectròmetre de masses híbrid Q-TOF de ultra alta resolució amb trampa de mobilitat iònica TIMS-TOF-FLEX

Espectròmetre de masses amb font de ionització ESI i analitzador híbrid QTOF amb trampa de mobilitat iònica.

Sistema de cromatografia líquida Ekspert 425

Sistema de cromatografia líquida d’alta pressió amb configuració nano/micro.

Entitats cofinançadores

European Union - European Development Regional Fund
Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport