Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

Els serveis que s’ofereixen a la secció de Proteòmica del SCSIE s’engloben en els tipus de serveis que s’indiquen a continuació:

 • Preparació de la mostra
  • Extracció de proteïnes: proteoma total
  • Precipitació i concentració
  • Dessalat i concentració mitjançant Zip-Tip (C18)
 • Electroforesi de proteïnes en gels de poliacrilamida
  • Electroforesi mono dimensional 1D_SDS_PAGE amb tinció blau de Coomassie, plata compatible o fluorescència
  • Electroforesi bidimensional amb tinció blau de Coomassie, plata compatible o fluorescència
 • Determinació de Massa Molecular
  • Determinació de massa molecular: MS_MALDI_TOF
 • Identificació de Proteïnes
  • Identificació de proteïnes: empremta peptídica MALDI_TOF_TOF
  • Identificació de proteïnes: LC_MSMS: Alta resolució (h)
  • Identificació de proteïnes: 2D LC_MSMS
 • Caracterització de proteïnes
  • Anàlisi de modificacions post-traduccionals: fosforilació
  • Seqüenciació de novo a nivell de pèptid
 • Proteòmica diferencial
  • Anàlisi d’expressió diferencial label free:SWATH
 • Proteòmica quantitativa dirigida
  • Quantificació absoluta: SRM
 • Anàlisi de dades
  • Anàlisis de dades
  • Creació i/o adaptació de bases de dades
  • Recerca addicional en bases de dades
 • Anàlisi d'imatge molecular
  • Servei MALDI Imaging