Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental (SCSIE) Logo del portal

La Secció de Proteòmica del SCSIE incorpora un espectròmetre de masses d'última generació, TIMS TOF Flex, Bruker

  • 3 de maig de 2021
La Secció de Proteòmica del SCSIE incorpora un espectròmetre de masses d'última generació, TIMS TOF Flex, Bruker

Aquesta nova infraestructura, única a l'Estat Espanyol, permet dur a terme tant anàlisi d'imatge a nivell molecular, MALDI Imaging, com anàlisis de proteòmica Top-Down.

La investigació biomèdica constitueix una de les àrees de investigació, que per les seua ràpida evolució, requereix de eines de anàlisis cada cop més ràpides, resolutives i sensibles. Els avanços en l'espectrometria de masses i la seua aplicació a les anàlisis proteòmiques permet adequar-se a les necessitats manifestades per els investigadors, essent l'anàlisi de proteïnes Top-Down i la obtenció de imatges moleculars de teixits les metodologies de anàlisi proteòmiques més  innovadores en el camp de la investigació biomèdica. 

El nou espectròmetre de masses, TIMS TOF Flex, Bruker, combina fonts de ionització ESI i MALDI en un mateix equip; configuració que permet dur a terme estudis d'imatge molecular mitjançant la metodologia MALDI Imaging i anàlisi de proteïna Top-Down amb mobilitat iònica.

Aquest equipament és de gran interés per a investigadors biomèdics de diferents àrees de estudi, des de professors/investigadors universitaris a metges/investigadors de centres hospitalaris i instituts de recerca sanitaris. Entre altres capacitats permet l'anàlisi d'imatge molecular a partir de talls histològics així com l'estudi estructural de proteïnes de interés biomèdic.

Situat en la Secció de Proteòmica del SCSIE, al Campus de Burjassot-Paterna, aquest nou equipament ha sigut cofinançat per la Universitat de València amb càrrec a fons FEDER_Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidade,  liderat pel catedràtic d'Universitat i director de l'Institut de Recerca en Biotecnologia i Biomedicina (BIOTECMED), Joan Ferré Manzanero.

És el primer equip d'aquestes característiques instal·lat a l'Estat Espanyol la qual cosa situa la Universitat de València com a referencia en MALDI Imaging i  proteòmica Top-Down en l'àmbit estatal. Utilitzat  per personal tècnic qualificat, TIMS TOF Flex, Bruker, es troba disponible a la Secció de Proteòmica del SCSIE per a tots aquells usuaris que ho precisen.