Logo de la Universitat de València Logo Servei Central de Suport a la Investigació Experimental Logo del portal

La microscòpia confocal es troba englobada dins de la microscòpia òptica, concretament de la microscòpia de fluorescència. El desenvolupament de noves sondes fluorescents i l’augment de resolució que proporciona la utilització de la microscòpia confocal, han fet possible que la fluorescència siga una de les tècniques més utilitzades en l’actualitat. La microscòpia confocal es caracteritza per:

  • La utilització d’una font d’il•luminació temporal focalitzada en un sol punt de la mostra, un làser; per aquesta raó la imatge final de la mostra s’obté després de successius escombratges d’aquesta.
  • L’accessibilitat de la radiació emesa al fotodetector és limitada per un diafragma (pinhole), que permet l’exclusió de la radiació emesa pels punts de la mostra que no es troben en el pla focal. A més, la utilització d’un programari adequat permet millorar la qualitat de la imatge per disminució de la sensibilitat dels fotodetectors a intensitats baixes de fluorescència, amb la qual cosa es redueix el soroll de fons.

La combinació de la captació d’imatges en el pla focal amb el programari permet la utilització del microscopi confocal com un “micròtom òptic”, cosa que possibilita l’obtenció de seccions òptiques de la mostra, base per a l’obtenció d’imatges en tres dimensions.