UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

"Cursos Zero" d'Accés a Graus Oficials

L'accés a la Universitat, sempre suposa per a l'alumne un canvi important en la seua formació acadèmica, la qual cosa fa que es trobe amb canvis substancials quant als coneixements adquirits. Amb la finalitat de potenciar el rendiment acadèmic de l'estudiant en aquesta nova etapa, algunes universitats organitzen “cursos zero” de caràcter voluntari, per a potenciar l'adquisició dels coneixements i les habilitats que la universitat considera imprescindibles per als alumnes. En general, aquests cursos ser realitzen durant el mes de setembre, abans que done començament el curs acadèmic oficial.
 

Llista d'Oferta

  • Bases de Física per a l'Enginyeria Electrònica, Telecomunicació, Industrial i Telemàtica
  • Bases de Matemàtiques per a l'Enginyeria
  • Bases de Química per a l'Enginyeria, Etse, Biològiques
     

Cursos d'Accés a Màsters Oficials

Llistat de Propostes

  • G1.Complements formatius per el màster en màrqueting part 1: Màrqueting
  • G2.Complements formatius per el màster en màrqueting en investigació de mercats (Investigació)

 

Automatrícula

Ruta: Identifiqueu-vos- IMPORTANT: Donar-se d'alta per primera vegada(telefon, email alternatiu)