UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Cursos d’Extensió – Estudiants

  • No em puc matricular per Internet. Em puc matricular per telèfon?

No, la matrícula és exclusivament per Internet. Pots vindre a les nostres oficines i utilitzar l’ordinador per als estudiants.

 

  • L’últim dia no vaig assistir al curs i no tinc el certificat. Com i on puc recollir-lo?

Si vols recollir el teu certificat, caldrà que et passes pel Servei d’Extensió Universitària. Pots consultar per telèfon si ja està disponible indicant-nos el codi del curs.

 

Cursos d’Extensió – Docents

  • Hi ha un alumne que està venint al curs però no apareix en el full de signatures, què he de fer?

Cal que et poses en contacte el més aviat possible amb el Servei d’Extensió Universitària per a comprovar què passa. Mentrestant hauràs d’afegir de forma manual les dades i la signatura al final de la llista.

 

  • Hi ha un estudiant que ha assistit al curs i ha pagat el rebut, però no apareix en l’acta final. Què he de fer?

Cal que l’afegisca de forma manual al final de l’acta indicant-li a l’alumne que s’haurà de personar en el Servei d’Extensió Universitària amb el rebut del curs. Una vegada l’acta estiga en el Servei i comprovant el rebut, li farem entrega del certificat d’assistència.

 

  • Com i quan rebré la documentació de finalització del curs?

Si no es reben altres instruccions, la documentació s’envia al Departament del professor/a responsable o a l’entitat corresponent, el dia anterior a la finalització del curs. En alguns casos, pot arribar el mateix dia de finalització.

 

  • Què he de fer amb la documentació de finalització del curs?

Una vegada estiga signada l’acta en totes les seues fulles, s’ha de remetre el més aviat possible al Servei d’Extensió Universitària juntament amb les fulles de signatures, els certificats dels alumnes no entregats, la fulla de pagament / factura del curs i, en el seu cas, l’avaluació del curs.