UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Portada Certificat ISO 9001:2000El Servei d’Extensió Universitària fa una important aposta per l’excel·lència i per la qualitat dels serveis ofertats. Des de 2002 quan obtingué el certificat en el compliment de l’estàndar de qualitat UNE -EN -ISO 9001: 2000 per SGS ICS Ibérica (empresa auditora acreditada per l’Entitat Nacional de Certificació d’Espanya), el Servei revisa i fomenta els següents principis:

  • Detectar i satisfer les necessitats dels usuaris (alumnat universitari, no universitari, alumnes del programa Nau Gran, Universitats als pobles, Organismes col·laboradors i docents), acomplint els requisits establerts en les normatives i condicions vigents.
  • Descentralitzar les accions dels programes del SEU ampliant l’àmbit geogràfic d’actuació.
  • Supervisar la correcta realització de les activitats formatives, atenent als objectius i a les necessitats identificades.
  • Garantir una correcta organització i comunicació de les activitats ofertades, mitjançant les noves tecnologies de la informació.
  • Compromís amb la millora contínua.