Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Extensió Universitària Logo del portal

Introducció

Els cursos d’extensió universitària estan regulats per la normativa aprovada en Consell de Govern de 22 d’octubre de 1991. Modificat l’article 6 en Consell de Govern el 19 de juliol de 1994, i els articles 4 i 6 modificats en Consell de Govern de 22 de juliol del 2003. i en les Bases Reguladores de Cursos d'Extensió que anualment es convoquen.

 

Els crèdits en els estudis d’extensió universitària

  • La unitat de mesura que aquests estudis utilitzen és el sistema de crèdits. Un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament lectiu.
  • Els cursos d’extensió universitària es reconeixeran com a crèdits de lliure elecció als estudiants del Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València, en els termes establerts en la normativa corresponent.

Els estudiants

  • Poden accedir a aquests estudis, tant els estudiants de la Universitat de València, del Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València, així com el públic en general.
  • Amb caràcter general, s’entenen per alumnes matriculats aquells que han satisfet el pagament de les taxes universitàries de matrícula.