UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Introducció

Els cursos d’extensió universitària estan regulats per la normativa aprovada en Consell de Govern de 22 d’octubre de 1991. Modificat l’article 6 en Consell de Govern el 19 de juliol de 1994, i els articles 4 i 6 modificats en Consell de Govern de 22 de juliol del 2003. i en les Bases Reguladores de Cursos d'Extensió que anualment es convoquen.

 

Els crèdits en els estudis d’extensió universitària

  • La unitat de mesura que aquests estudis utilitzen és el sistema de crèdits. Un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament lectiu.
  • Els cursos d’extensió universitària es reconeixeran com a crèdits de lliure elecció als estudiants del Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València, en els termes establerts en la normativa corresponent.

Els estudiants

  • Poden accedir a aquests estudis, tant els estudiants de la Universitat de València, del Programa Universitari per a Majors de la Universitat de València, així com el públic en general.
  • Amb caràcter general, s’entenen per alumnes matriculats aquells que han satisfet el pagament de les taxes universitàries de matrícula.