UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

Realització dels cursos

 • La informació relativa a cada curs – dates, continguts, crèdits, professorat, aula, horari- es troba al portal de l’alumne.
 • Si escau, s’informarà de les modificacions mitjançant correu electrònic.
 • Els cursos han d’arribar a un mínim de estudiants matriculats per a ser realitzats. En el cas de no arribar a aquest mínim, el curs s’anul·larà i als estudiants inscrits els arribarà un correu electrònic amb les instruccions a seguir per a gestionar la devolució de les taxes.

 

Preu dels cursos

Crèdits Persones vinculades a la Universitat Persones no vinculades a la Universitat
Curs d’1 crèdit 27,17 € 38,82 €
Curs de 2 crèdit 54,34 € 77,64 €
Curs de 3 crèdit 81,51 € 116,46 €
Curs de 4 crèdit 108,68€ 155,28 €

 

Devolució de les taxes

Es pot sol·licitar devolució de les taxes de matrícula en els següents casos:

 • Anul·lació del curs per falta de matrícula (màxim tres mesos des de la notificació de la cancel·lació).
 • Error administratiu (Termini 3 mesos des de la notificació).
 • Modificació de les dades (dates, hores o campus) del curs per part del professorat (Termini 3 mesos des de la notificació).
 • Malaltia greu (Termini 3 mesos des de l’inici del curs).
 • Incompatibilitat d’horaris per motius de treball (Fins al mateix dia de començament del curs).
 • Incompatibilitat d’horaris amb assignatures reglades (mai entre cursos d’extensió)(Fins al mateix dia de començament del curs).
 • S’exigirà justificació documentada, en tots els casos.

No s’admet la devolució de taxes, en el cas d’error de l’estudiant.

Hi ha 2 modalitats de tramitació:

 1. Presencial en el Servei de Cultura Universitària, Extensió Universitària (C/ Universitat,2) amb la documentació que s'especifica més endavant.
 2. Remetre la documentació escanejada a l’adreça cursosextensio@uv.es

Documentació:

 • DNI
 • Justificant del pagament del curs
 • Número de compte bancari en la que siga titular l’alumne que demana la devolució de taxes, si s'ha canviat d'entitat bancària després d'efectuar el pagament del curs.

 

Certificació del curs

Per a l’expedició del certificat d’assistència, cal estar matriculat en el curs i complir amb almenys el 80% d’assistència.

Com a norma general, els certificats, signats digitalment, s'enviaran al correu electrònic especificat en l'automatrícula. En cas de perduda, es podrà expedir un duplicat del certificat abonant les taxes corresponents.

 

Automatrícula

El procés d’automatrícula dels cursos d’extensió es fa a través del portal de l’alumne de la UV:

Ruta: Identifiqueu-vos (Donar-se d'alta la primera vegada i así podeu inscrir-se en els cursos)

Ja està obert el període d’automatrícula fins 2 o 3 díes hábils abans del seu començament.

La forma de pagament dels cursos és mitjançant targeta bancària.

El pagament ha de fer-se efectiu en un període de 24 hores des de la preinscripció al curs.

Una vegada passat aquest termini s’anul·larà la preinscripció i la possibilitat de la reserva de plaça.

Ací podeu veure un document explicatiu del procés d’automatrícula:

 

Més informació

E-mail: cursosextensio@uv.es

Tel.: 963 98 38 00