UVCulturaExtensió UniversitàriaUniversitat de València Logo del portal

DRETS I GARANTIES DELS CIUTADANS COM USUARIS DE SERVEIS DIGITALS ONLINE. GRATUÏT. INSCRIPCIÓ TANCADA

  • 10 de gener de 2024
Image de la noticia

A partir de febrer de 2024 els destinataris de Serveis digitals gaudirem de noves garanties enfront de gegants digitals com *Amazon, Google o Facebook. El reconeixement d'aquestes garanties va dirigit a preservar drets com la llibertat d'expressió, el dret a la informació, la nostra privacitat, la seguretat dels productes que comprem o la fiabilitat dels venedors amb els qui transaccionem en internet.


És evident que la transformació digital està afectant a totes les esferes de la vida dels ciutadans, tant en la seua dimensió pública com privada. La utilització dels Serveis digitals confereix als seus usuaris un estatut jurídic particular com *destinarios d'instruments i continguts digitals. Des d'aquesta condició poden veure's afectats tant els nostres drets fonamentals i llibertats públiques, com la nostra posició jurídica com a usuaris de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i consumidors en línia. Donats els interessos implicats, és important que en la nostra condició de ciutadans i usuari de tals serveis estiguem al corrent dels drets que ens reconeix l'ordenament jurídic, particularment quan existeix una nova legislació que ens atorga nous drets enfront dels prestadors de serveis digitals, als quals, paral·lelament, aquestes normes atribueixen noves obligacions jurídiques.


El Reglament europeu de Serveis Digitals, de recent aprovació, és la norma jurídica que ha consolidat la protecció dels drets dels usuaris de les noves tecnologies de la informació i la comunicació. I no sols des del punt de vista dels nostres drets fonamentals i llibertats públiques, sinó també en la nostra condició de consumidors digitals. Aquesta norma, al costat de la legislació sobre comerç electrònic i la normativa sobre protecció dels consumidors ens confereix un estatut jurídic particular que se'ns aplica mentre que destinataris de Serveis digitals.

Sessió/Sesión Data /Fecha Horari/Horario Lloc/Lugar
1     5-2-2024       16.30-20.00 Aula 4E01 en el ED. DEPARTAMENTAL DE LA FACULTAD DE DERECHO.
2    12-2-2024      16.30-20.00 Aula 4E01 en el ED. DEPARTAMENTAL DE LA FACULTAD DE DERECHO.
3    19-2-2024      16.30-20.00 Aula 4E01 en el ED. DEPARTAMENTAL DE LA FACULTAD DE DERECHO.
4    26-2-2024      16.30-20.00 Aula 4E01 en el ED. DEPARTAMENTAL DE LA FACULTAD DE DERECHO.

Fitxa: https://ir.uv.es/PHH2lhO  cartell : https://ir.uv.es/oSyy2aw

Automatrícula: http://links.uv.es/w2e0IP8