Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Fins a quan es poden presentar propostes?

Fins al 13 de juliol de 2020, a les 14 h.
 

És necessari proposar una ubicació exacta en la meua proposta?

No, però és recomanable que s'indiquen les necessitats que requereix l'obra com a ubicació.

L'organització proposa espais concrets a priori?

No, la ubicació final dependrà de molts factors. Entre ells la coherència del discurs exposat en l'obra amb la seua ubicació i que siga visible pel major número de la comunitat d'estudiants.

Com puc conèixer els espais del Campus de Burjassot en aquesta situació de confinament?

Podeu consultar els catàlegs d’edicions anteriors, fotografies i altres recursos disponibles a la xarxa:

Puc informar-me en alguna xarxa social de les novetats de la convocatòria?

Sí. La convocatòria compta amb un esdeveniment a Facebook. A més, als perfils oficials del Sedi a Facebook, Instagram i Twitter (@SediUV) també informem de les novetats més importants de la Mostra.

Com s'entén la relació entre art i ciència des de la convocatòria?

Busquem projectes que apliquen en el seu desenvolupament i/o producció estudis del camp científic. Les reflexions i qüestionaments han de ser amplis, propis de l'art contemporani, però a diferència d'altres convocatòries en aquesta és necessari recórrer a estudis científics per a produir l'obra.

Cal considerar que la Mostra art públic / universitat pública s'exposa en un campus cientificotecnològic (allí es troba les facultats de matemàtiques, física, química, biològiques, farmàcia i l'escola tècnica superior d'enginyeria) on el públic serà en la seua majoria expert.

Recorda que en l'apartat de criteris de selecció inclosos en les bases s'indica que es concedirà fins a 1 punt a aquells projectes que tinguen vinculació amb alguna línia d'investigació de qualsevol estructura del campus. No és necessari que hages establert un contacte quan presentes el projecte, però sí que hages identificat una possible necessitat i recurs.

Quines qüestions hauria de tindre en compte a l'hora de formular la meua proposta?

Qüestions bàsiques com:

  • Que el campus obre només de dia i, per tant, aquelles instal·lacions situades en l'exterior que necessiten foscor no seran seleccionades ja que no podran ser vistes per ningú.
  • Que les propostes no han de posar en risc al públic en cap moment.
  • Que quasi totes les dependències de les facultats estan en ús continu, per tant les obres han de poder conviure amb la quotidianitat de la ubicació.
  • Que els jardins del campus es reguen cada dia i que sota la superfície hi ha tot un entramat de canonades d'aigua.
  • Que el pressupost que proposes ha de ser real, perquè si es donara el cas que les despeses són superiors als esperats o a la dotació del premi, hauràs de fer-te càrrec igualment de les despeses.

Com s'organitza el muntatge de les obres?

Una empresa externa especialitzada en el muntatge d'exposicions assistirà durant el moment de muntar. La comissària establirà les prioritats i els temps que dedicaran els professionals a cada artista. Igualment proposarà en quin horari es detindrà en cada obra.

L'empresa assistirà en el muntatge, però no en la producció de l'obra, per la qual cosa aquelles persones amb projectes que requerisquen una producció coordinada amb el muntatge hauran d'estar disponibles per a conciliar totes dues tasques. La comissària serà en tot moment un suport per a les i els artistes.