Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La Universitat de València convoca periòdicament diverses ajudes destinades a estudiants que organitzen activitats culturals i de promoció de la participació i la representació estudiantil dirigides a la comunitat universitària. Aquestes ajudes pretenen enriquir l'experiència universitària de l'estudiantat, fer-lo partícip de la producció de l'oferta sociocultural de la Universitat i fomentar la seua presència en els òrgans de govern de la institució.

A continuació presentem una llista de les ajudes que es convoquen regularment i que gestiona el Servei d'Informació i Dinamització (Sedi):

Fora de classe: ajudes a projectes socioculturals
Convocatòria d'ajudes per donar suport econòmic i assessorament a propostes socioculturals realitzades directament pels estudiants de la Universitat de València.

Ajudes per a activitats socioculturals que impulsen la igualtat entre dones i home i en matèria de diversitat
Donen suport a activitats i propostes socioculturals, realitzades per l'estudiantat, que impulsen la igualtat entre dones i homes i la igualtat en la diversitat afectivosexual, familiar, ètnico-cultural i/o religiosa, en el si de la Universitat i en la societat.

Ajudes per a col·lectius i associacions d'estudiants amb representació en el Claustre
Ajuda econòmica proporcional al número d'estudiants representants en el Claustre per a la realització d'activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil que es duguen a terme en el si de la comunitat universitària.

Ajudes per a les candidatures a Claustre
Convocatòria d'ajudes per a dur a terme la campanya electoral dirigida a les candidatures d'estudiants que es presenten per a l'elecció de representants d'estudiants en el Claustre de la Universitat de València.