Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La Delegació d’Estudiants, mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), concedeix ajudes per a la campanya electoral destinades a les candidatures que es presenten a la convocatòria electoral per a la renovació dels càrrecs dels estudiants claustrals de la Universitat de València del 21 de novembre de 2019.

Les ajudes es destinaran per als materials següents:

 • Fotocòpies 
 • Anuncis en xarxes socials

Podran fer ús d’aquestes ajudes totes les candidatures presentades a Claustre i ratificades per la Junta Electoral.

Sol·licitud

Les candidatures interessades en fer ús d’aquestes ajudes hauran d’indicar-ho en el mateix formulari de presentació de candidatures que a tal efecte obre la Junta Electoral a través d’Entreu. 

Les opcions per a triar seran:

 1. Anuncis en xarxes socials, amb un abast entre 18.000 i 53.000 destinataris.
 2. Anuncis en xarxes socials, amb un abast entre 12.000 i 36.000 destinataris, més 1.150 fotocòpies B/N A4 o el seu equivalent en altres formats (A3, color, A2, etc.).
 3. Tres mil fotocòpies B/N A4 o el seu equivalent en altres formats (A3, color, A2,etc.).

Ajudes destinades a fotocòpies

En cas que s’hagen marcat les opcions 2 o 3, el formulari d’Entreu donarà a triar la reprografia de campus on es volen fer les fotocòpies. 

El responsable de la candidatura serà l’únic que podrà fer les fotocòpies en la reprografia seleccionada. Haurà d’identificar-se amb el DNI i signar l’albarà, en què quedarà reflectit el nombre de còpies fetes. 

El nombre total de còpies (1.150 o 3.000) correspon al format A4 B/N, però també es poden fer amb altres formats d’acord amb les equivalències següents:  

 • Una còpia A3 B/N = 2 fotocòpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A4 color = 7 fotocòpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A3 color = 14 fotocòpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A2 color = 125 fotocòpies A4 en blanc i negre

Termini: les fotocòpies podran fer-se entre l’11 i el 20 de novembre de 2019. 

Ajudes destinades a anuncis en xarxes socials

Les candidatures que opten per la promoció en xarxes socials disposaran d’un anunci durant el període de campanya electoral que tindrà les característiques següents:

 • Xarxes de la promoció: Instagram i Facebook.
 • Segment: membres de la Universitat de València entre 18-32 anys.
 • Abast: 18.000 - 53.000 (si es tria l’opció 1, “només xarxes”) o 12.000 - 36.000 (si es tria l’opció 2, una combinació de xarxes i fotocòpies).

Les candidatures hauran d’aportar les imatges amb el text corresponent, que haurà d’incloure el nom de la candidatura i les etiquetes o els enllaços que es consideren oportuns. 

Es recomana que les fotos o els vídeos no tinguen text o, si en tenen, que aquest no ocupe més del 20% de l’espai de la imatge, ja que si no es compleix aquesta recomanació l’abast de l’anunci es veurà reduït pel funcionament de la xarxa. Es més efectiu posar el text en el post i/o redirigir a la informació disponible a la vostra web.

Termini: el 14 de novembre de 2019 serà la data límit per al lliurament de textos i imatges al Sedi (participa@uv.es).