Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

La Delegació d’Estudiants, mitjançant el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi), concedeix ajudes per a la campanya electoral destinades a les candidatures que es presenten a la convocatòria electoral per a la renovació dels càrrecs dels estudiants claustrals de la Universitat de València.

 

Convocatòria 2021

 

Podran fer ús d’aquestes ajudes totes les candidatures presentades al Claustre i ratificades per la Junta Electoral que es presenten a la convocatòria electoral per a la renovació dels càrrecs dels estudiants claustrals de la Universitat de València del 18 de novembre de 2021. 

 Les ajudes es destinaran per als materials següents:

 •  Còpies en paper
 • Anuncis en xarxes socials


Sol·licitud

Les candidatures interessades en fer ús d’aquestes ajudes hauran d’indicar-ho en el mateix formulari de presentació de candidatures que a tal efecte obre la Junta Electoral a través de la Seu Electrònica UV

Les opcions per a triar seran:

 1. Anuncis en xarxes socials, amb un abast entre 3.200 i 9.400 impressions al dia.
 2. Anuncis en xarxes socials, amb un abast entre 2.800 i 8.100 impressions al dia., més 1.150 còpies en paper B/N A4 o el seu equivalent en altres formats (A3, color, A2, etc.).
 3. Tres mil còpies en paper B/N A4 o el seu equivalent en altres formats (A3, color, A2,etc.).
   

1. Ajudes destinades a fotocòpies

En cas que s’hagen marcat les opcions 2 o 3, el formulari de la Seu Electrònica UV  donarà a triar la reprografia de campus on es volen fer les còpies en paper. 

El responsable de la candidatura serà l’únic que podrà fer les còpies en paper en la reprografia seleccionada. Haurà d’identificar-se amb el DNI i signar l’albarà, en què quedarà reflectit el nombre de còpies fetes. 

El nombre total de còpies (1.150 o 3.000) correspon al format A4 B/N, però també es poden fer amb altres formats d’acord amb les equivalències següents:  

 • Una còpia A3 B/N = 2 còpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A4 color = 6 còpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A3 color = 12 còpies A4 en blanc i negre
 • Una còpia A2 color = 163 còpies A4 en blanc i negre

Termini: les còpies en paper podran fer-se entre el 8 i el 17 de novembre de 2021. 
 

2. Ajudes destinades a anuncis en xarxes socials

Les candidatures que opten per la promoció en xarxes socials disposaran d’un anunci durant el període de campanya electoral que tindrà les característiques següents:

 • Xarxa de la promoció: Instagram 
 • Segment: membres de la Universitat de València entre 18-32 anys.
 • Abast: entre 3.200 i 9.400 impressions al dia (si es tria l’opció 1, “només xarxes”) o entre 2.800 i 8.100 impressions al dia (si es tria l’opció 2, una combinació de xarxes i còpies en paper).

Les candidatures hauran d’aportar les imatges amb el text corresponent, que necessàriament haurà de començar amb el nom de la candidatura, i les etiquetes o els enllaços que es consideren oportuns. 

Es recomana que les fotos o els vídeos no tinguen text o, si en tenen, que aquest no ocupe més del 20% de l’espai de la imatge, ja que si no es compleix aquesta recomanació l’abast de l’anunci es veurà reduït pel funcionament de la xarxa. Es més efectiu posar el text en el post i/o redirigir a la informació disponible a la vostra web. En quant als carrusels d’imatges, es recomana que no en tinguen més de 3 (poden ser fotos o vídeos).

Termini: divendres 5 de novembre de 2021 a les 15:00 serà la data límit per al lliurament de textos i imatges al Sedi (participa@uv.es). Sols es publicaran els anuncis de les candidatures oficialment validades el 9 de novembre per la Junta Electoral.