Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

En col·laboració amb el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) organitza la Setmana de promoció de la donació de sang a la Universitat de València. Una iniciativa en què es convida a l’estudiantat a col·laborar com a promotor universitari de donació de sang, donant a conèixer la importància d’aquest gest que no comporta cap risc i que pot salvar la vida de moltes persones.

Prèviament a la Setmana de promoció, l’estudiantat promotor rep una formació especialitzada que els capacita per conèixer el funcionament de la donació de sang i resoldre els dubtes que puguen plantejar-los els potencials donants. A més, els promotors que participen satisfactòriament en totes les fases de l’activitat (formació, Setmana de promoció i dia de la donació), obtindran 1 crèdit ECTS.

Cal recordar que durant tot l’any el Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana visita els diferents campus de la Universitat de València per facilitar la donació de sang per part de la comunitat universitària.

 

Curs 2023-2024


“Una donació, tres vides” és el lema de Setmana de promoció de la donació de sang a la Universitat de València. El curs 2023-2024 tindrà lloc del 20 al 24 de novembre de 2023. L’estudiantat inscrit en la iniciativa per col·laborar com a promotor de la donació de sang entre la comunitat universitària haurà de completar les següents fases.

1. Formació

Jornada formativa, de 5 hores de durada, a càrrec del Centre de Transfusions de la Comunitat Valenciana i del Servei d'Informació i Dinamització (Sedi). Es farà el dia 3 de novembre de 2023, de 9 a 14 h, a l'Aulari III del campus de Blasco Ibáñez (aula 22).

2. Setmana de promoció de la donació de sang a la Universitat de València

Participació en els punts d’informació que s’instal·laran als tres campus, del 20 al 24 de novembre, per tal de promoure la donació de sang entre la comunitat universitària. Els promotors universitaris dedicaran 8 hores a oferir informació sobre la importància de la donació de sang en un dels punts instal·lats al seu campus. A través de l’aplicació posada a disposició a tal efecte, hauran d’escollir 4 torns, de 2 hores cadascun, distribuïts de dilluns a divendres en diferents franges horàries (9-11 h , 11-13 h, 13-15 h i 16-18 h).

3. Dia de la donació de sang

Promoció de la donació, durant un torn de 2 hores, el dia de donació corresponent al seu campus:

  • 28 de novembre, campus de Blasco Ibáñez.
  • 29 de novembre, campus dels Tarongers.
  • 30 de novembre, campus de Burjassot. 


INSCRIPCIONS

Del 12 de setembre al 29 d'octubre de 2023, mitjançant la Seu Electrònica UV. Accediu al Registre electrònic i seleccioneu:

  • Tipus d’Unitat: Serveis universitaris, generals i centrals.
  • Òrgan al qual es dirigeix: Servei d’Informació i Dinamització.
  • Tramitació desitjada: Gestions específiques de la unitat. En seleccionar aquesta opció, apareixerà un desplegable on cal seleccionar “Promoció de la donació de sang”.

La participació és gratuïta, les places són limitades i s’adjudicaran seguint l’ordre rigorós d’inscripció per campus. Heu de comunicar al Sedi (mitjançant el correu donaciosang@uv.es) qualsevol situació sobrevinguda que us obligue a abandonar el programa, tant abans de començar la formació com en qualsevol moment del desenvolupament del programa, i adjuntar la corresponent documentació justificativa. El Sedi podrà tindre en compte aquesta circumstància en l’admissió a futures iniciatives o programes.


CERTIFICACIÓ

Els certificats de reconeixement d’1 crèdit ECTS es lliuraran al Sedi una vegada es verifique l’efectiva participació en les tres fases de la iniciativa i que s'haja realitzat l’enquesta d’avaluació.

Hi tens dubtes?

En cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a donaciosang@uv.es.