Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Funció Nom Telèfon Adreça electrónica

Cap del Servei

Ferranda Martí Campoy 96 386 47 34
ext. 64734
ferranda.marti@uv.es

Tècnica Superior d'Informació

Laura Guzmán Taberner

96 398 33 88
ext. 83388

laura.guzman@uv.es

Tècnica Superior d'Informació

Eva Llorenç Celades

96 386 43 73
ext. 64373

eva.llorens@uv.es

Tècnica Superior d'Informació Mireia Capsir Maiques 96 386 44 94
ext. 64494
mireia.capsir@uv.es

Tècnica Mitjana de Dinamització Cultural

Raquel Signes Perez

96 386 49 35 
ext. 64935

raquel.signes@uv.es

Tècnica Mitjana de Dinamització Cultural

Rosalía Font Matilla

 

rosalia.font@uv.es

Tècnica Mitjana d'Informació Cristina Villora Martínez 96 382 85 04
ext. 28504
crisvima@uv.es

Tècnica Mitjana de Gestió

Monica García Cebriá

96 386 45 35
ext. 64535

monica.garcia@uv.es

Tècnic Mitjà de Gestió Arturo José Gómez García 96 162 57 78
ext. 25778
arturo.gomez@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Arantza Torrecillas Martínez 96 386 43 15
ext. 64315

atorreci@uv.es

Tècnic Mitjà de Gestió Pere Blai Fornés Ferrer 96 386 44 65
ext. 64465
pere.fornes@uv.es
Tècnica Mitjana de Gestió Regina Bernabeu Ortolá 96 398 35 11
ext. 83511
regina.bernabeu@uv.es
Tècnic Especialista d'Informació Nicolás Martínez Aguirre 96 386 40 40
ext. 51064
nicolas.martinez@uv.es

Cap d'unitat de gestió

Mª Jesús Cuñat Navarro

96 386 48 27
ext. 64827

m.jesus.cunat@uv.es

Administrativa Matilde García de Albizu Rodríguez 96 354 40 60
ext. 72031
matilde.albizu@uv.es
Administratiu Pedro J. Sánchez Vizcaya 96 386 46 98
ext. 64698
 pedro.j.sanchez@uv.es

Administrativa

María Piñero Guitiérrez

96 382 86 90
ext. 28690

mapiegu@uv.es

Administratiu

Joan Cervera Ferrandiz

96 162 57 69
ext. 25769

cerveraj@uv.es

Administratiu

Enrique Pino Valle

96 382 85 03
ext. 21424

enrique.pino@uv.es

Administratiu

Manuel Cebrián Járrega

96 162 57 68
ext. 25768

manuel.cebrian@uv.es

Administrativa María José Segura Segura 96 398 30 92
ext. 83092
m.jose.segura@uv.es
Administrativa Raquel Pallàs Picó 96 386 47 71
ext. 51389
pallas@uv.es
Administrativa

Sandra Generosi

96 3864040
ext. 51062

sange@uv.es

Administrativa

Mirian García Espinosa

96 398 30 92
ext. 83092

garesmi@uv.es

Auxiliar de Serveis María Dolores Ramón Beltrán

 

dolores.ramon@uv.es