Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Les ajudes a associacions, col·lectius i agrupacions d’electors d’estudiants amb representació en el Claustre de la Universitat de València tenen per objectiu donar-los suport per a realitzar activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, que s’adrecen a estudiants de la Universitat de València. Les iniciatives han de servir per a fomentar la implicació d’estudiants en els òrgans de govern, la formació en competències per a la representació, la difusió dels recursos i serveis de la Universitat adreçats a estudiants i l’elaboració de material de difusió i comunicació que incentive la participació electoral o en general. 

 

Convocatòria 2021


Persones beneficiàries

Persones físiques o jurídiques que han esdevingut representants d’estudiants com a resultat de les eleccions al Claustre de la Universitat de València celebrades el 18 de novembre de 2021. Es tracta d’una concessió directa. 

Dotació econòmica

Proporcional al nombre de representants en el Claustre.

Requisits

  • Les ajudes concedides s’han de destinar a activitats de promoció de la participació i la representació estudiantil, realitzades entre l’1 de desembre de 2021 i el 30 de novembre de 2022. 
  • Complir les normes per a l’execució de les ajudes establertes en l’annex III de la resolució de la concessió. 
     

Fases del procediment i documentació

1. Publicació de les bases

2. Acceptació de les normes i de les ajudes

L’acceptació es farà del 17 de gener al 15 de febrer de 2022 mitjançant aquest enllaç.

3. Pagament de les ajudes

Les ajudes es pagaran després de tramitar l’acceptació de la subvenció i les normes.

 4. Justificació

 Cal elaborar una memòria justificativa de la destinació dels fons de les ajudes, amb declaració de les activitats realitzades i el seu cost, amb un desglossament de les despeses, que s’haurà de lliurar al Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) abans del 30 de novembre de 2022.


Hi tens dubtes?

Recomanem llegir totes les bases de la resolució de la convocatòria. A més, en cas que necessites fer-nos alguna consulta pots escriure’ns a participa@uv.es