Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Als mentors i mentores que participen en el programa Entreiguals se’ls assignen estudiants de primer o incoming als qual ha d’acompanyar en la incorporació a la Universitat de València, assumint el compromís de realitzar les accions següents:

  • Prendre la iniciativa i establir amb l’estudiant/a assignat un vincle d’ajuda. 
  • Fer les trobades individuals i en grup necessàries per fer possible l’acompanyament. 
  • Atendre dubtes i consultes de l’estudiant/a mentorat/ada i transmetre-li tota la informació i continguts previstos en el programa.
  • Participar en activitats del centre vinculades a l’acollida i incorporació d’estudiants de nova incorporació.
  • Atendre les accions de coordinació amb el professorat responsable del programa a cada centre. 
  • Acudir a les convocatòries de planificació o seguiment de les tutores i els tutors.
  •  Mantenir actualitzada la plataforma de registre d’activitats de Secretaria Virtual. 
  • Seguir el pla de formació (16 hores).