Logo de la Universitat de València Logo Servei d'Informació i Dinamització Logo del portal

Cens d'associacions i col·lectius d'estudiants


Què és el Cens d'Associacions i Col·lectius d'estudiants de la Universitat de València?
El Cens de Col·lectius i Associacions d’Estudiants de la Universitat de València té com a finalitat aplegar les iniciatives de participació de l’estudiantat de la Universitat de València, donar-les visibilitat i facilitar el seu accés als recursos i serveis que la Universitat ha disposat per a la promoció de la participació activa en els àmbits sociocultural i de representació.
Qui pot inscriure's?

a) Associacions d’estudiants legalment constituïdes formades per estudiants de la Universitat de València que tinguen com a finalitat principal el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en la Universitat de València.

b) Col·lectius formats per, almenys, tres estudiants de la Universitat de València que tinguen com a fi específic el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en la Universitat de València i que no estiguen constituïts legalment com associació.

c) Associacions no universitàries legalment constituïdes que disposen d’un col·lectiu o secció de, almenys, tres estudiants de la Universitat de València com a socis actius, sempre que les activitats d’aquests es desenvolupen en el marc de la Universitat de València.

Per a que serveix?

- Promoció i dinamització de l’associacionisme: els col·lectius i associacions poden rebre assessorament per part del personal tècnic del Sedi en aspectes com la gestió, participació democràtica, aprofitament de recursos, desenvolupament de projectes, etc.

- Ajudes: cal estar inscrit al Cens per a optar a les convocatòries d’ajudes econòmiques per a projectes socioculturals i per a la promoció de la igualtat entre dones i homes.

- Cessió d’espais: la Universitat disposa de despatxos en el campus dels Tarongers per a ús dels col·lectius i associacions censades que s’adjudiquen mitjançant una convocatòria.

- Ús d’instal·lacions: els col·lectius i associacions censats poden utilitzar la sala de reunions del Sedi (Aulari III, campus de Blasco Ibáñez) i poden disposar, en condicions especials, d’altres espais de la Universitat de València per a l’organització d’actes.

Inscripció, actualització o baixa
Inscripció

Cal presentar la sol·licitud i la documentació que corresponga segons els tipus de col·lectiu per registre i adreçada al Sedi - Blasco Ibáñez. Fitxa de sol·licitud i fitxa informativa [PDF] [DOC]

En aquests moments, i donada la situació d'emergència sanitària, les sol·licituds per a la inscripció en el Cens es podran presentar per correu electrònic, sempre des d'un compte de la Universitat, acompanyant a la sol·licitud tota la documentació corresponent a cada cas, a l'adreça de correu participa@uv.es.

Documentació:

en cas de “a) Associacions d’estudiants legalment constituïdes”:

 • Relació actualitzada de les persones que formen la Junta Directiva.
 • Document oficial que acredita la inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Fotocòpia de l’acta fundacional.
 • Fotocòpia dels Estatuts.
 • Fotocòpia del codi d’identificació fiscal.
en cas de “b) Col·lectius”:
 • Acta de la reunió en la qual tots els membres del col·lectiu en subscriuen la constitució [Model d'acta]
 • Llista d’estudiants membres del col·lectiu [Model de llista]
en cas de “c) Associacions no universitàries legalment constituïdes”:
 • Fotocòpia dels Estatuts de l’associació.
 • Fotocòpia de l'acta de constitució del col·lectiu universitari.
 • Relació actualitzada dels membres de la Junta Directiva de l’associació.
 • Document oficial que acredita la seua inscripció en el Registre Autonòmic d’Associacions de la Comunitat Valenciana.
 • Certificació expedida per l’entitat, on s'autoritza l’existència d’una secció o col·lectiu  formada per estudiants de la Universitat de València la finalitat de la qual és el desenvolupament d’activitats socioculturals o de representació estudiantil en el marc de la Universitat de València.
 • Fotocòpia del CIF (codi d’identificació fiscal).
 • Llista d’estudiants membres del col·lectiu [Model de llista]
Actualització de dades

Cal presentar un document amb l’actualització de les dades sempre que hi haja algun canvi en la composició, ubicació o naturalesa del col·lectiu o associació, i en qualsevol cas, una vegada cada dos anys per a no causar baixa en el cens. Cal presentar la fitxa d’actualització i la documentació que corresponga per registre i adreçada al Sedi - Blasco Ibáñez. [Accediu a la sol·licitud d’actualització PDF, DOC]

En el cas d'actualització de dades dels grups registrats en el Cens, també es podrà presentar per correu electrònic, igual que en el cas de la inscripció, acompanyant a la sol·licitud d'actualització aquella documentació que siga necessària. 

Baixa en el cens

Cal presentar la sol·licitud de baixa i la documentació que corresponga per registre i adreçada al Sedi - Blasco Ibáñez. [Accediu a la sol·licitud de baixa PDF, DOC]

Les baixes en el Cens, mentre dure la situació de confinament, i igual que les sol·licituds d'inscripció i actualització de dades, es podran presentar per correu electrònic a participa@uv.es, sempre des d'un compte de correu de la Universitat de València.

Cercador d'associacions i col·lectiu inscrites al Cens