Logo de la Universitat de València Logo Servei d'informàtica [SIUV] Logo del portal

Ampliació de l'estructura de punts d'emissió de certificats electrònics de la Universitat de València

  • 13 de juliol de 2021
Image de la noticia

La Universitat de València amplia de 3 a 23 els Punts de Registre Únics (PRU), punts d'atenció on la comunitat universitària i la ciutadania en general podrà sol·licitar l'emissió del certificat digital. En poc més d'un més s'han expedit més de 400 certificats.

Un certificat electrònic és bàsicament una signatura digital que s'instal·la en el navegador per a garantir la seua identitat en Internet i permet realitzar gestions des de l'ordinador, dispositiu mòbil o tauleta en la major part de Seus Electròniques de les administracions públiques. Els certificats electrònics s'emeten per entitats autoritzades de certificació com puguen ser la FNMT, ACCV, Camerfirma, etc. Encara que la Seu Electrònica de la Universitat de València (https://seu.uv.es) permet completar les seues més de cent cinquanta tràmits telemàtics utilitzant les claus concertades (comunament denominades usuari i contrasenya), cada vegada són més els membres de la comunitat universitària que requereixen de certificats electrònics per a poder relacionar-se amb altres administracions públiques amb l'objectiu de completar tràmits quotidians a distància (sol·licitud d'acreditacions, tramitació en MUFACE o Seguretat Social, etc.). D'altra banda, es pretenen implantar en breu nous serveis electrònics (com són les actes d'avaluació digitals, vot electrònic, etc.) que a més de l'ús de claus concertades, requeriran la utilització de certificats electrònics per a garantir majors nivells de seguretat i garantia del procediment.

Fins hui i gràcies a un acord subscrit amb l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) de la Generalitat València, la Universitat de València disposava de 3 punts d'atenció a la comunitat universitària per a facilitar l'emissió de certificats electrònics als membres de la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI). Aquests punts d'emissió de certificats electrònics se situaven en els espais del Servei d'Estudiants, Servei de Recursos Humans PAS i Serveis de Recursos Humans PDI, tots ells situats en l'edifici de Rectorat.

A partir del dia 7/06/2021 aqueixos punts d'atenció van passar a ser 23, identificats com PRU (punts de registre únics), situats en les diferents oficines de Registre existents a la Universitat de València i amb competències i voluntat d'atendre la ciutadania en general i no sols a l'àmbit restringit universitari que es feia fins ara. En aquest sentit, ja s'han emés més de 400 certificats electrònics a membres de la comunitat universitària i de la ciutadania en general.

Amb aquesta nova estructura d'emissió disseminada per tots els campus de la Universitat de València, es guanya accessibilitat en la tramitació i s'acosta el servei als potencials usuaris.